Uvod

Upotreba duvana u bilo kom obliku nije bezbedna. Većina ljudi koji redovno koriste duvan počinju pre nego što napune 18 godina. Mladi navode da koriste različite vrste duvanskih proizvoda, uključujući cigarete, e-cigarete (vape), cigarilose, nargile, bezdimni (žvakanje ili umakanje) duvan ili burmut i razne nove i proizvodi u nastajanju.

Deca treba da znaju o opasnostima upotrebe bilo koje vrste duvana sada i u budućnosti. Izloženost nikotinu tokom mladosti može štetiti mozgu adolescenata u razvoju i može dovesti do doživotne zavisnosti od nikotina i upotrebe duvana. Izloženost nikotinu takođe može pokrenuti mozak adolescenata za zavisnost od drugih droga.

Upotreba duvana je vodeći uzrok bolesti i smrti koje se može sprečiti u Sjedinjenim Državama. Sprečavanje upotrebe duvanskih proizvoda u mladosti je veoma važan korak za očuvanje zdravlja dece i za zaustavljanje epidemije duvana. A ako su već počeli da koriste cigarete, e-cigarete ili druge oblike duvana, pomoć im je ključna za zaštitu njihovog zdravlja sada i kasnije u životu.