Uvod

Brainstorming: „Moja sećanja“

  1. Prisetite se kada ste znali da ćete postati roditelj, kako ste zamišljali da ćete biti roditelj?
  2. Koje ste emocije doživljavali?

Postavite pitanja ponovo, ali se sada pozivajući na sadašnjost:

  1. Šta mislite kako je biti roditelj? Šta znači biti roditelj? Šta se očekuje od vas kao roditelja?
  2. Koja osećanja sada doživljavate?

Da li je bilo neke razlike tada i sada u vašem razumevanju?

Rezime: Vaša percepcija o sebi kao roditeljima sigurno je bila drugačija od onoga što vam se zapravo dogodilo. Posmatrajući druge roditelje sa strane, više puta ste sebi govorili: „Meni se to neće dogoditi“, kritikovali ste implicitno ili eksplicitno. I tu dolaze trenuci kada se suočavate sa raznim problemima, slučajevima i situacijama u kojima morate da reagujete adekvatno, edukativno, korigujete ponašanje svoje dece, gradite međusobno poverenje, efikasno komunicirate.

Studija slučaja „Čuo sam da pušite“: Vaša bliska prijateljica radi u školi u kojoj pohađa vaša 14-godišnja ćerka i kaže vam da ju je videla u školskom dvorištu kako puši sa svojim drugaricama. Dok razmišljate kako da reagujete, ulaskom u svoj dom vidite kako je sve neuredno, vaša ćerka sluša glasnu muziku i nije napisala domaći zadatak za sutra. Kako ćete reagovati?