Uvod

Zapamtite da je adolescencija vreme kada deca žele da otkriju svet oko sebe. To je takođe vreme potpunog samootkrivanja, čak i ako to znači raditi stvari koje su loše za njihovo zdravlje.

Hiljade su iskušenja sa kojima smo se suočavali kao mladi, a sada se suočavaju i naša deca. Jedna od najčešćih zabranjenih stvari je pušenje. Naizgled bezopasan za decu i mlade, ali u praksi veoma ozbiljan problem koji treba pratiti od malih nogu i blagovremeno preduzeti mere da se on spreči. U nastavku ćete naučiti o simptomima i znacima na koje treba obratiti pažnju kod svoje dece i, još više u poslednjih nekoliko godina, o e-cigaretama.