Tema 6 Prestanak pijenja među maloletnicima je svačiji posao

 • Svi mogu zajedno da rade na stvaranju zajednice u kojoj mladi ljudi mogu da odrastaju i da se osećaju dobro bez pića.
 • Svi u zajednici treba da prenesu poruku da maloletnici piju piće nije u redu. Poruka treba da bude ista bez obzira da li je mladi čuju u školi, kod kuće, na bogosluženju, na sportskom terenu, u programima za mlade ili na drugim mestima gde se mladi okupljaju.
 • Porodice mogu da pomognu u sprečavanju maloletnog pijenja tako što će ostati uključene u živote svoje dece. Važno je da porodice obrate pažnju na ono što se dešava sa njihovim tinejdžerima.
 • Mladi ljudi mogu naučiti o opasnostima upotrebe alkohola. Oni mogu da promene način na koji oni i drugi misle o piću.

Foto: Internet

Foto: Internet

Dok mnogi tinejdžeri piju, upotreba alkohola maloletnicima nije neizbežna. Biće potrebni svi u zajednici da bi se promenila. Svi mi možemo pomoći da promenimo stavove o pijenju tinejdžera i pomognemo da zamenimo okruženja koja omogućavaju maloletnicima da konzumiraju alkohol okruženjima koja to obeshrabruju.

Na kraju krajeva, nije lako promeniti način na koji ljudi misle. Piće je legalno za odrasle. Zato neki ljudi misle da je piće obred za mlade. Mnogi mladi ljudi misle da je piće način da se osećaju odraslijim. Ljudi svih uzrasta zaboravljaju da je maloletno piće nezakonito i opasno.

Zajednice mogu neke zajedno da podstaknu novi stav o maloletnom piću. Zajednica koja se protivi pijenju maloletnika može pomoći da se promeni način na koji ljudi misle i deluju. Ali potrebno je vreme. Zato je važno da nastavite da šaljete poruku da zajednica ne odobrava maloletnike. Zajedno, zajednice mogu podržati odluke tinejdžera da NE piju.

 • Radite na pijenju među maloletnicima kao zdravstvenom i bezbednosnom problemu zajednice koji svi zajedno mogu da reše
 • Organizujte grupe kako biste promenili mišljenje zajednice o upotrebi alkohola maloletnika. Podržite poruku da maloletnici to piju nije u redu.
 • Radite sa sponzorima društvenih događaja kako biste im pomogli da pošalju poruku da maloletnicima nije dozvoljeno piti piće.
 • Informišite se o politikama za sprečavanje pijenja među maloletnicima. Ovo uključuje proveru starosti za ljude koji kupuju alkohol, uključujući i na internetu.
 • Naučite svoje dete o opasnostima od upotrebe alkohola kod maloletnika. Programi podrške koji pomažu tinejdžerima koji su već uključeni u piće.
 • Pomozite ljudima da saznaju više o najnovijim istraživanjima o upotrebi alkohola kod maloletnika. Uključite informacije o opasnosti od upotrebe alkohola kod mladih za tinejdžere i druge. Informisana javnost je ključna za okončanje pijenja maloletnika.
 • Učestvujte u programima, uključujući volonterski rad, gde vaša deca mogu da rastu, istražuju svoje mogućnosti, uspevaju i osećaju se dobro bez alkohola.
 • Napravite prijateljski dom bez alkohola
 • Pomozite svojoj deci da shvate da je, poput „drogiranja“ ili pušenja, maloletno piće nezdravo i može drastično da utiče na njihove živote.
 • Neka tinejdžeri koji se bave maloletničkim alkoholom znaju da je u redu tražiti i dobiti pomoć.
 • Radite na promeni stavova zajednice o maloletnom pijenju.
 • Fokusirajte što više pažnje zajednice na maloletno konzumiranje pića kao i na upotrebu duvana i droga.
 • Olakšajte mladim ljudima koji su uključeni u alkoholizam ili su u opasnosti da maloletnike dobiju pomoć.