Tema 5 Izazovi sa kojima se možemo susresti tokom implementacije preventivnog programa

 • Ravnoteža između već razvijenog programa i prilagođavanja okolnostima i potrebama populacije
 • Tri pristupa rešavanju ovog problema, zavisno od programa:
  • Usvajanje prethodno razvijenog programa,
  • Prilagođavanje prethodno razvijenog programa potrebama populacije,
  • Implementacija zasnovana na potrebama populacije

Usvajanje prethodno razvijenog programa: prednosti i nedostaci

 • Usvajanje programa onako kako je prethodno razvijen da bi se povećala verovatnoća za postizanje istih ishoda.
 • Prilagođavanje karakterisitkama zajednice je ograničeno
 • Kako su ovi programi već zasnovani na dokazima, visoka je verovatnoća postizanja istih ciljeva
 • Već su opisani neophodni resursi.
 • Moguće da nije prilagođen zajednici
 • Neki programi zahtevaju puno vremena da bi bili adekvatno procenjeni, nekada su u pitanju cele decenije, a tokom tog perioda se potrebe zajednice mogu promeniti
 • Implementacija programa u zajednici može se razlikovati od implementacije u studiji T
 • Ishodi ne moraju biti značajni za zajednicu

Prilagođavanje prethodno razvijenog programa potrebama populacije: Prednosti i nedostaci

 • Visoka verovatnoća za postizanje visoke stope odgovora
 • Program može biti od većeg značaja za specifične kulturalne ili lingvističkep otrebe populacije
 • Osnovne komponente programa mogu biti izmenjene, što može imati negativan uticaj na njegovu efikasnost T

Implementacija zasnovana na potrebama populacije: prednosti i nedostaci

 • Značajno prihvatanje programa
 • Oni koji program razvijaju mogu biti prvi koji ga empirijski procenjuju, kao i njegove ishode
 • Osnovne prepreke se odnose na vreme i energiju koju je potrebno uložiti za razvoj programa
 • Program može biti bez efekata
 • Može biti veoma izazovno obezbediti finansiranje
 • Preventivni programi često ne deluju prioritetno
 • Oni koji žele da implementiraju program moraju imati odobrenje od:
  • Predsednika školske uprave na loklanom nivou
  • Direktora
  • Nastavnika
  • Školskog odbora
  • Članova zajednice
 • Kako programi univerzalne prevencije nisu intenzivni, mogu imati male efekte
 • Pokazano je da programi univerzalne prevencije imaju najveći uticaj kada dovoljno dugo traju, kada su dovoljno intenzivni I kada su usmereni na razvoj protektivnih faktora i otpornosti, kada se bave čestim problemima koji utiču na značajan deo populacije.
 • Loša implementacija može biti posledica:
  • Loše regulative
  • Loše politike škole
  • Neadekvatnog finansiranja
  • Nedovoljne posvećenosti
  • Nedovolnih kapaciteta
  • Neadekvatnog vođenja
 • Edukacija opšte populacije
 • Disemnacija i usvajanje zajedničkih principa
 • Zdrave javne politike