Tema 5 Izazovi kod dece u srednjim školama i implikacije za komunikaciju

Uobičajeni izazovi mogu biti:

  • Nedostatak sna
  • Anksioznost i depresija
  • Upotreba droga/alkohola

Dostignuća u socijalno-emocijalnom razvoju kod srednjoškolaca

Počinju da razmišljaju logičnije

Introspektivni su i ćudljivi i potrebna im je privatnost

Sve više vrednuju mišljenja drugova i drugih

Može da testira nove ideje, stilove odevanja i manire dok smišlja gde/kako da se uklopi

Nastoje da budu nezavisni i možda mogu početi emocionalno da se udaljiavaju od roditelja

Počinju da pokušavaju da otkriju prednosti i slabosti, ponekad izgledaju sebično, impulsivno ili ćudljivo

Pokazuju ponos na uspehe

Provode mnogo vremena sa drugovima i možda će biti zainteresovani za izlaske

Promene tokom puberteta – prvi deo

Promene tokom puberteta – drugi deo

Pitanje : U kom uzrastu primećujemo razvoj sledećih socijalno-emocionalnih dostignuća?

10 godina

Pokazuje zabrinutost zbog plakanja druga

15 godina

Uživa u igri sa drugom decom i više razgovaraju i nezavisniji

6 godina

Sve više vrednuju mišljenja drugova i drugih

3 godine

Dele tajne i šale sa drugovima

Pitanje: Koji faktori se smatraju ključnim za dobro mentalno zdravlje dece i adolescenata?

a) Bezuslovna ljubav porodice

b) Samopouzdanje i visoko samopoštovanje

c) Mogućnost igranja sa drugom decom

d) Pristup edukativnim igračkama

e) Podsticanje nastavnika i roditelja koji pružaju podršku

f) Bezbedno i sigurno okruženje

g) Sve navedeno

h) Faktori a,b,c,e,f,g