Tema 5 Aktivno slušanje

Aktivnim slušanjem podstičemo mladu osobu da bude otvorena i transparentna u pogledu svojih emocija, stvarajući siguran i pozitivan razgovor.

Tehnike aktivnog slušanja

Parafraziranje

Pokušajte da parafrazirate ono što vam dete govori i ponudite mu priliku da potvrdi ili ispravi ono što ste razumeli.

  • Ako sam dobro razumeo, ti kažeš...
  • Drugim rečima...
  • Pod tim misliš da..?

Refleksija

Pokušajte da pokažete svoje razumevanje za ono što dele sa vama i prepoznajte njihova osećanja.

  • Razumem da se osećaš tužno/besno/zabrinuto…
  • To je sigurno bilo zastrašujuće…

Pojašnjavanje

Postavite razjašnjavajuća pitanja da biste dobili više informacija o komentarima koji izgledaju nejasni.

  • Možeš li mi reći više...?
  • Šta se onda desilo...?
  • Kako si se osećao kada...?

Aktivno slušanje se smatra „otvorenim vratima“ koja podstiču otvorenu komunikaciju sa poverenjem.

Otvorena vrataZatvorena vrata
Slušam i potpuno te razumem Izbegavajte naređenja – prestanite da vičete!
Znam kako se osećaš Ako ne prođete ovaj test, biću veoma razočaran!
Hajde da o ovome zajedno razmislimo Samo loša deca to rade!
Siguran sam da možeš, verujem u tebe Radiš pogrešno!
Zajedno ćemo pronaći najbolje rešenje Ništa nije u redu, ništa se nije dogodilo (ironija).
Znam da je teško, ali mi to možemo! Nećemo sada o tome, idi u svoju sobu.
Hajde da pričamo o tome Ti misliš da si pametan!

Pitanje 1

Vaše dete dolazi iz škole i kaže: „Danas na času matematike ništa nisam razumeo, rekao sam učiteljici pred celim razredom i svi su počeli da mi se rugaju.”

Pokušajte da odgovorite koristeći tehnike aktivnog slušanja (parafraziranje, refleksija, pojašnjavanje).

Pitanje 2

Otac se sukobljava sa svojim 10-godišnjim sinom oko toga koliko vremena provodi igrajući igrice na kompjuteru. Pažljivo sluša šta njegov sin misli o igricama i kako mu to pomaže da se opusti posle napornog dana u školi i da se sastane na mreži sa svojim prijateljima, jer lični susret nije tako bezbedan zbog COVID-19. Takođe mu objašnjava da je zabrinut za svoje zdravlje i da bi voleo da se više vremena providi na treningu fudbala, jer je to nešto što dečak voli. On predlaže da je prihvatljivo provesti 1 sat dnevno igrajući kompjuterske igrice, pošto on priznaje svoje gledište

Očev metod rešavanja sukoba je__________.

Pitanje 3

Šta je značenje svake komunikacione strategije?

kreativni odgovoristražite potrebe, strahove, brige svakog učesnika u sukobu.
mapiranje sukobarazmišljati o rešenjima i idejama, čak i onima koje samo delimično rešavaju konflikt
razvoj opcijaistražite moguća rešenja i usredsredite se na ono što naučite