Tema 4 Resursi za vežbanje

  • Sadržaj nastavnog programa obuke add-FreeTraining projekta nastao je na procedurama zasnovanim na dokazima koje su se odigrale u prethodnim fazama projekta.
  • Nastavnici, jedna od glavnih ciljnih grupa projekta ADD-FreeTraining (zajedno sa roditeljima), tokom diskusije Fokus grupa naglasili su činjenicu da im nedostaju materijali za održati dobro obavešteno i zanimljivo predavanje (za učenike i roditelje) o problematičnoj upotrebi interneta. Nastavnici su rekli da, kada pripremaju takva predavanja, moraju da traže informacije na internetu i da im je teško da naprave razliku između pouzdanih i nepouzdanih izvora.
  • Zato je u platformu za e-učenje uključeno pripremljeno i spremno predavanje (za učenike i za roditelje) koje nastavnici mogu da preuzmu i koriste. Predavanje sadrži i teorijske i praktične materijale kao što su osnovne definicije i interaktivne vežbe. Predavanje je zasnovano na programu obuke ADD-FreeTraining Project.