Tema 4 Razumevanje uticaja i pritiska vršnjaka u vezi sa zavisnostima

Posebno u mlađem uzrastu, vršnjaci igraju dragocenu ulogu u formiranju ponašanja dece i adolescenata. Odnosi sa vršnjacima postaju važniji i jači u adolescenciji. Morati da urade nešto što ne žele, ili inače ne bi uradili, jer su vršnjaci nagovarali dete/adolescenta da uradi, može se okarakterisati kao pritisak vršnjaka. Pritisak vršnjaka može biti negativan ili pozitivan.

Pritisak vršnjaka se takođe može subvencionisati u smislu toga koliko se aktivno ili pasivno dešava. Očigledno je da pritisak vršnjaka može imati oblik aktivnog pokušaja ubeđivanja i pritiska na mladu osobu da nešto učini. Međutim, pritisak vršnjaka može se desiti i na implicitniji način.

Pritisak vršnjaka retko se dešava direktnim pritiskom, već kao rezultat potrebe mlade osobe da sledi „pravila“ izabrane grupe vršnjaka i poveća svoju sličnost sa svojim vršnjacima. Druženje sa vršnjacima koji imaju navike koje ugrožavaju zdravlje može imati štetne posledice po zdravlje dece, jer je utvrđeno da je povezano sa upotrebom cigareta i alkohola. Iako je po prirodi drugačija od zloupotrebe supstanci, problematično korišćenje Interneta je takođe pod velikim uticajem pritiska vršnjaka, jer što se veći pritisak povećava, to se povećava i upotreba Interneta.