Tema 4 Productive ways of using Internet

Implementacija digitalnih tehnologija u proces učenja i učenje učenika produktivnim načinima korišćenja digitalnih tehnologija je od izuzetnog značaja u današnjem svetu. Na primer, studije pokazuju da primena robotike u učionicama pomaže studentima da razviju kompjutersko razmišljanje (Chalmers, 2018), veštinu koja je ključna za buduće STEM karijere i korisna je u životu uopšte.

Koncept Znanje tehnološkog pedagoškog sadržaja (TPACK) (Koehler et al., 2014) bavi se načinom najefikasnijeg sprovođenja interneta i digitalnih tehnologija u proces učenja.

To pruža sveobuhoviti način razmišljanja ne samo o učenju digitalnih veština već i o implementaciji digitalnih tehnologija u proces učenja svih školskih predmeta, počevši od veoma mladog uzrasta.

U TRACK okviru se navodi da je potrebno poznavanje sadržaja (ili, predmetne materije koja se uči), pedagogije (ili, metoda i procesa nastave i učenja) i tehnologije (uz razumevanje informacionih tehnologija dovoljno da bi se znalo kako i kada da se ona najbolje koristi u učionici) kako bi se tehnologija efikasno implementiranja u nastavni proces.

Implementacija okvira zahteva uspešnu interakciju između sadržaja, pedagogije i tehnologije: razumevanje načina zastupanja koncepata korišćenjem tehnologija, razumevanje pedagoških tehnika koje koriste tehnologije na konstruktivne načine za učenje sadržaja, razumevanje kako tehnologija može pomoći učenicima da nauče teške ili manje teške koncepte i tako dalje.

Dva sledeća videa objašnjavaju TPACK okvir na jednostavan način i nude praktičan primer primene u učionici.

A ovaj web sajt pruža detaljniji pregled okvira: http://tpack.org/

Na sledećim slajdovima predstavićemo vam neke specifičnije načine produktivnog korišćenja Interneta koje možete istražiti i primeniti kod svojih učenika.

Produktivni načini korišćenja Interneta

Robotika

Deca danas imaju potpuno drugačiji pogled na tehnologiju u poređenju sa prethodnom generacijom, što dovodi do njihove indirektne tehničke i tehnološke obuke.

 • Stalna evolucija na nekoliko najmonišnijih tehnoloških oblasti kao što su Internet of Things (IoT), robotika i informatika uopšte, dovela je do usvajanja složenih pametnih uređaja u svakodnevnom životu, kao i u školama. Iskorišćavanje ličnih računara, pametnih telefona, tableta i pametnih uređaja dovelo je do ranog usvajanja i dostižnosti tehnologije od strane dece u ranom uzrastu.
  Robotika za decu (decu/adolescente) u školskom obrazovanju može da pruži mnogo prednosti: podsticaj kreativnosti, pošto je
 • Robotika praktično orijentisana, optimizacija pripreme za budućnost što se tiče evolucije tehnologije, način da se razvije timski rad i da se obuče da bude efikasna u okviru tima, izgradnja komunikacionih veština, upoznavanje sa programskim jezikom u elektronskim uređajima,  drugačiji proces obrazovanja (kao što AI može da napravi razliku u načinu na koji nastavnik predaje predmete kao što su Književnost, Matematika istorije, Fizika).
 • Korisne informacije o uslužnom programu robotike u školi možete pronaći ovde: https://acerforeducation.acer.com/education-trends/steam/how-robotics-improves-education-at-school/ ; http://www.tektrain.gr/  

Komunikacijom sa roditeljima možete raditi zajedno i osigurati da deci steknu najviše koristi od produktivnog korišćenja digitalne tehnologije

Istraživanja pokazuju da angažovanje roditelja može da oslobodi nastavnike da se više fokusiraju na zadatak učenja dece.

Nastavnici

 • Tako što će imati više kontakta sa roditeljima, nastavnici saznaju više o potrebama učenika i kućnom okruženju, a to su informacije koje mogu da primene u pogledu boljeg ispunjavanja tih potreba.

Roditelja

 • Isti proces funkcioniše i za roditelje, jer im česta komunikacija sa nastavnicima može pomoći da razviju holistički pogled na svoje dete (dete/adolescent) i bolje realizuju svoje misli i potrebe.
 • Takođe, komunikacijom sa nastavnicima, roditelji mogu da podele sa svojom decom znanje stečeno tokom školskog vremena i da se kreću dublje u nekoliko oblasti nauke i umetnosti pomoću interneta. Ovaj proces može biti još korisniji u izazovnim vremenima, kao što su prisilna zaključavanja od strane COVID-19 pandemije.

Primena rezultata kreativnih načina korišćenja Interneta i načina korišćenja Interneta za igranje/zabavu u aspektima svakodnevnog života

Nastavnici mogu da koriste proces koji se dešava tokom kreativnih načina korišćenja Interneta za

 • Razgovor o daljim stvarima i situacijama
 • Produktivno komuniciraju sa svojim učenicima (deca/adolescent)
 • Pomozite im da sistematišu prednosti dobijene ovim procesom.

Razvoj novih veština/rast već postojeći veština

 • Nastavnici i njihovi učenici mogu da razviju nove veštine ili pomognu da njihove već postojeće veštine rastu tako što će kursevi onlajn i/ili gledati ciljani sadržaj na mreži.
 • Aplikacije koje mogu npr. da rešavaju matematičke probleme i prikazuju rešenja, što u velikoj meri može da pomogne u učenju.

je nagrađivana neprofitna organizacija iz SAD koja “nudi kvizove, pitanja, video zapise sa uputstvima i članke o nizu akademskih predmeta, uključujući matematiku, biologiju, hemiju, fiziku, istoriju, ekonomiju, finansije, gramatiku, predškolsko učenje i još mnogo toga”, potpuno besplatno. Evo primera videa o temi iz srednjoškolske biologije sa njihovog Youtube kanala: Video zapis

Poveži se sa njihovom glavnom stranicom: https://www.khanacademy.org/

je Youtube kanal koji objašnjava mnoge matematičke koncepte na jasan, zanimljiv i vizuelno atraktivan način. Video zapis

sadrži kratke video zapise koji objašnjavaju koncepte iz fizike i drugih nauka na intuitivan i angažovan način. Video zapis

Jutjuber Natanijel Dru priča svoju priču o tome kako da efikasnije učite na internetu. Video zapis

Reč opreza: razgovarajte sa detetom o stvarima koje uče i gledaju na internetu. Trebalo bi da nauče kako da filtriraju nered i/ili da kritički procene sadržaj koji koriste. Ima na primer, reddittora i jutjubera koji su poznati po širenju lažnih činjenica, “lažnih vesti” pa čak i govora mržnje, pa pazite na to!

Kako da korišćenje pametnog telefona bude produktivnije Video zapis

Reč opreza: razgovarajte sa detetom o stvarima koje uče i gledaju na internetu. Trebalo bi da nauče kako da filtriraju nered i/ili da kritički procene sadržaj koji koriste. Ima na primer, reddittora i jutjubera koji su poznati po širenju lažnih činjenica, “lažnih vesti” pa čak i govora mržnje, pa pazite na to!

Video igre i učenje mogu da idu ruku pod ruku!
Jutjuber Tomas Frenk objašnjava svoje viđenje kako izbalansirati igranje i učenje video igara. Video zapis

Reč opreza: razgovarajte sa učenicima o stvarima koje uče i gledaju na internetu. Trebalo bi da nauče kako da filtriraju nered i/ili da kritički procene sadržaj koji koriste. Ima na primer, reddittora i jutjubera koji su poznati po širenju lažnih činjenica, “lažnih vesti” pa čak i govora mržnje, pa pazite na to!

Aktivnosti

Zapišite neke produktivne načine korišćenja Interneta sa svojim učenicima.

Opišite zašto mislite da su produktivni.

Aktivnosti

Aktivnosti predložene za nastavnike, na osnovuPrimena rezultata kreativnih načina korišćenja interneta i načina korišćenja Interneta za igranje/zabavu u aspektima svakodnevnog životakao produktivnog načina korišćenja interneta.

Osvrni se dalje na:

 • Aspekti koji imaju veze sa umetnošću (kreiranje, posmatranje, učenje novih oblika)
 • Aspekti koji imaju veze sa drugim kulturama (to će takođe pomoći deci/adolescentima da budu prihvatljiviji sa ljudima i kulturama koje se osećaju drugačije prema njima)
 • Šta su novo otkrili na društvenim mrežama
 • Procesi koji se oglašavaju kada deca/adolescenti igraju video igre (šta rade u okviru igre, koje strategije pokušavaju da koriste i zašto, ako su upoznali druge gejmere na internetu i kako su komunicirali itd.).