Tema 4 Kako postaviti granice

Efikasne granice pomažu u stvaranju zdravih odnosa. Međutim, od ključne je važnosti da se razume kako da se te granice kreiraju tako da one ne budu previše ekstremne – previše labave ili previše nadmoćne. Pored toga, da bi se održale stvorene granice, čovek mora biti u stanju da prepozna kada se one krše i mora biti spreman da se pozabavi problemom.

Faza postavljanja granica Opis

Definisanje granice 

Razmislite šta je pitanje koje će vaše granice rešiti, koje su odgovarajuće posledice, koliko dugo će granica trajati

Postavljanje granice

Idealno je da se ovaj korak uradi uz pregovore između deteta i roditelja kako bi oni razumeli zašto se postavlja granica i šta se od njih očekuje. Dogovorite se o uslovima granice, na primer kada će početi, kada ćete ponovo razgovarati o tome i posledicama njenog kršenja. Pomozite detetu da pronađe alternativne aktivnosti koje može da radi umesto onoga što želite da izbegava

Održavanje granice

Obratite pažnju na to da li se granica održava, potvrdite kada se granica održava ili ako je prekinuta, odgovorite ako je prekršena birajući kako da reagujete

Znakovi da se granice ignorišu

Ovo zahteva da svi slede pravilo da svi moraju da rade sve zajedno i da svi misle, osećaju i deluju na isti način. Niko ne sme da odstupi od porodičnih ili grupnih normi. Jedinstvenost, autonomija i bizarna ponašanja ili neobična ponašanja se posmatraju kao odstupanja od norme.

Ovo uključuje povlačenje ili preteranu samokontrolu tako da drugi, čak ni vi, nikada ne znaju kako se zaista osećate ili šta zaista mislite. Cilj je da vas ne vide i ne čuju  kako se vaše granice ne bi narušile.

Ovo se dešava kada ni vi ni bilo ko drugi u grupi/porodici/vezi nije u stanju da uspostavi bilo kakvu povezanost emocija ili osećanja. Svako je potpuno nezavisan od svih ostalih i čini se da ne postoji ništa što bi vas i njih držalo zajedno u zdravoj zajednici.

Ovo je prisutno kada vam se čini da ništa što mislite, osećate ili radite nije vaša stvar. Od vas se očekuje da kažete drugima u vašoj porodici ili grupi sve detalje svojih osećanja, reakcija, mišljenja, odnosa i odnosa sa spoljnim svetom. Počinjete da osećate da ništa što doživite ne može biti sačuvano u privatnosti. Počinjete da verujete da nemate privatnost ili sopstveni prostor u koji možete pobeći.

Pitanje

Zbog pandemije, vaše dete provodi previše vremena u kući i glavni oblik zabave je kompjuter i video igrice koje igra na mreži sa svojim vršnjacima. Pokušajte da postavite zdravu granicu na način koji je jasan vašem detetu koliko vremena treba da provede na mreži i kakve će posledice biti ako se to ne poštuje.