Tema 4 Jednostavni saveti za nastavnike – kako pristupiti prevenciji zavisnosti

 • Počnite sa otvorenim pitanjima jer ćete dobiti potpunije informacije i to će vas odvesti do stvarnih činjenica
  • Šta je problem?
  • Možete li opisati svoje stavove prema upotrebi alkohola/duvana/problematičnoj upotrebi interneta?
  • Koja rešenja ste isprobali?
 • Ako se suočite sa otporom, pokušajte da izbegnete davanje saveta.
 • Umesto toga, pokušajte da ih ubedite da promene svoj stav tako što ćete pitati za njihovo mišljenje o mogućim štetnostima pušenja/upotrebe alkohola/zloupotrebe i/ili problematične upotrebe interneta i mogućim prednostima prevencije ovih ponašanja/zavisnosti.
 • Objasnite roditeljima da sa decom razgovaraju na njihovom jeziku, jeziku koji razumeju
 • Pokušajte da razumete motive i poteškoće sa kojima se suočavaju
 • Budite podrška
 • Pokažite saosećanje
 • Pomozite im da razviju plan koji je kulturno prihvatljiv i prihvatljiv za njihovo porodično okruženje, njihov društveni status, kulturne specifičnosti, njihov zdravstveni status i njihove redovne dnevne obaveze
 • Recite im da budu svesni da možete raditi kao tim
 • Probudite njihovu unutrašnju motivaciju za preuzimanje akcije i radite na njihovoj motivaciji za rad na prevenciji zavisnosti
 • Razgovarajte o navikama i školi njihove dece, njihovim društvenim krugovima i izazovima sa kojima se mogu suočiti
 • Razgovarajte o tome koliko je važno da razumeju svoju decu i uspostave poverenje i otvoren odnos
 • Budite otvorenog uma
Ne postavljajte pitanja na koje se može odgovoriti sa “da“ ili “ne“

Pitanja koja počinju sa “da li bi”, “trebalo bi,” “da li ste,” “da li bi” i “da li mislite” vode odgovoru “da“ ili “ne“.

Pitanja sa „ko“, ​​„šta“, „gde“, „kada“, „kako“ ili „zašto“ dovode do toga da ljudi razmisle o svojim odgovorima

Predlozi za efikasnu komunikaciju

 • Pošaljite pismo roditeljima/starateljima u kome ste
  • Objasnili uočeni problem/probleme
  • Objasnili da škola pruža zdravo okruženje i teži da bude Škola bez duvana i alkohola
  • Objasnili promenu školske politike i naveli naučne i društvene razloge za promenu
  • Tražili podršku u roditelja/staratelja
  • Pitali kako nastavnik/ca može pomoći roditeljima/starateljima da reše problem
  • Razgovarajte o važnosti prevencije pušenja / prevenciji zloupotrebe alkohola/ prevenciji problematičnog korišćenje interneta tokom roditeljskih sastanaka
  • Ako šaljete školske biltene, uključite članak o prevenciji pušenja i prestanku pušenja /prevenciji zloupotrebe alkohola i prevenciji problematične upotrebe interneta
  • Reagujte brzo, ali ne previše agresivno