Tema 4 Izazovi kod dece u osnovnim školama i implikacije za komunikaciju

Uobičajeni izazovi mogu biti:

  • Impulsivnost i agresivnost
  • Socijalne teškoće

Dostignuća u socijalno-emocijalnom razvoju kod dece školskog uzrasta

Uživaju u igri sa drugom decom i više razgovaraju i nezavisniji su

Testiraju granice, ali su i dalje željni da udovolje i pomognu

Počinju da shvataju šta znači osećati se sramotno

Svesniji su percepcije drugih

Može se žaliti na prijateljstva i reakcije druge dece

Žele da se ponašaju dobro, ali ne obraćaju pažnju na uputstva

Pokušavaju da izraze osećanja rečima, ali mogu pribegavati agresiji kada su uznemireni

Dele tajne i šale sa drugovima

Može početi da razvija sopstveni identitet povlačenjem iz porodičnih aktivnosti i razgovora

Ljubazni su, luckasti i radoznali, ali mogu biti i sebični, nepristojni i svadljivi