Tema 4 Genetika

Bez obzira na to šta roditelji mogu naučiti svoju decu o alkoholu, neki genetski faktori su prisutni od rođenja i ne mogu se promeniti. Čini se da geni utiču na razvoj ponašanja pri konzumiranju alkohola na nekoliko načina. Neki ljudi, posebno oni azijskog porekla, imaju prirodan i neprijatan odgovor na alkohol koji im pomaže da ih spreči da piju previše. Drugi ljudi imaju prirodno visoku toleranciju na alkohol, što znači da da bi osetili efekte alkohola, moraju piti više od drugih. Neke osobine ličnosti su genetske, a one, poput impulsivnosti, mogu dovesti osobu u opasnost od zloupotrebe alkohola. Psihijatrijski problemi mogu biti uzrokovani genetskim osobinama, a takvi problemi mogu povećati rizik od poremećaja upotrebe alkohola. Konačno, ako roditelj ima problem sa alkoholom, povećava se rizik kod deteta da razvije sopstveni problem sa alkoholom.

Foto: Internet