Tema 4 Formula KDS

 • Komunikacija podrazumeva dvosmernu komunikaciju, roditelji/staratelji treba da znaju šta se desilo u školi, a nastavnici bi trebalo da znaju važne stvari o detetu.
 • Doslednost znači redovno raditi na rešavanju problema.
 • Saradnja znači zajedničko i dosledno planiranje sa nastavnikom, uključuje potrebu da radite zajedno na rešavanju problema, da ostanete fokusirani na pronalaženje rešenja, pravljenje planova koji uključuju podršku i odgovornost, praćenje planova i proveru da biste bili sigurni da je napredak postignut.
 • Ostvarite lični kontakt
  • Lični kontakt značajno poboljšava komunikaciju u odnosu na pisani oblik komunikacije.
 • Budite prijatni
  • I roditelji u komunikaciji sa nastavnicima i nastavnici kada komuniciraju sa roditeljima treba da koriste fraze dobrodošlice i da ohrabre jedni druge. Kada se vidite lično: osmehnite se, rukujte se i uspostavite kontakt očima
 • Razvoj poverenja između roditelja i nastavnika
  • Treba obezbediti poverljivost razgovora koji se vođe
 • Komunikacija treba da bude redovna
  • Odredite tempo za sastanke na početku školske godine
 • Razmislite o modalitetima komunikacije koji najbolje odgovaraju vašem odnosu roditelja i nastavnika (telefonski pozivi, sastanci, tekstualne poruke, aplikacije, društveni mediji).
 • Obično se savetuje korišćenje više metoda za komunikaciju između roditelja i nastavnika.

Dobri saveti za komunikaciju, ne zaboravite!

 • Kada razvijate ili sprovodite projekat u školi, razmislite o uključivanju roditelja, koji onda mogu postati kao zagovornici I promoteri projekta
 • Kada organizujete događaj, predstavite projekat, napravite prezentaciju o projektu, pričajte o svojim isustvima, postavite slike i postove na društvene mreže
 • Svaki projekat i/ili aktivnost koja se organizuje treba da bude deo obrazovnog procesa i da bude povezana sa željenim ishodom
 • Razgovarajte o porodičnom životu deteta/adolescenata
 • Tražite i cenite mišljenje roditelja izvan formalnih školskih struktura. Neka roditelji budu sastavni deo procesa donošenja odluka

Kako uspešno započeti komunikaciju sa roditeljima

Kako uspešno započeti komunikaciju sa roditeljima

Školsku godinu počinjete objašnjavanjem kako i kada ćete biti u kontaktu sa roditeljima

Ne morate o svim važnim pitanjima razgovarati tokom roditeljskog sastanka

Recite roditeljima da vam mogu verovati

Ne pravite pretpostavke

Uverite roditelje da ćete ih obavestiti ako imate bilo kakva zapažanja u vezi sa njihovim detetom

Kada roditeljima predstavljate prioritetni problem, trebalo bi da budete u stanju da objasnite koje metode možete koristiti da rešite problem

Na;ini komunikaciju sa roditeljima

Telefonski poziv

Mejlovi

Bilten

Roditeljski sastanci

Zapažanja

Izveštaji o napretku deteta

Poruke (sms poruke)

Različite radionice za roditelje

Kućna poseta

 • Ako se sa telefonskim pozivom započne rano tokom školske godine može pomoći da se rano uspostavi pozitivan odnos
 • Pomaže u izgradnji partnerstva između roditelja/staratelja i nastavnika
 • Komunikacija treba da bude prijatno iskustvo
 • Možda je telefonski poziv prikladniji za složena pitanja
 • Da li publikujete redovno biltene i zapažanja ili poruke namenjene roditeljima:
  • Nedeljni ili mesečni bilteni (regularno publikovanje je bolje od neredovnog), da li redovno obrazlažete svoja zapažanja i da li redovno šaljete
 • Bilteni i zapažanja ili poruke treba da sadrže:
  • Novosti, jasnu poruku, priču, zapažanja, objašnjenja i saopštenje
 • Bilten treba da bude:
  • Ujednačene boje, veličine papira
  • Treba koristiti svakodnevni jezik i
  • Trebalo bi da bude gramatički ispravno napisan
 • Tekstualne poruke mogu biti prikladnije za neke roditelje zbog njihovih ličnih preferencija za razmenu tekstualnih poruka.
 • Tekstualne poruke dozvoljavaju mogućnost brzih odgovora.
 • Tekstualne poruke se mogu koristiti za rutinske informacije.
 • Poruke putem e-pošte su jednostavne, široko dostupne, ali ih ne treba koristiti kada se pojave osetljivi problemi
 • Kada koristite e-poštu, možete očekivati odložene povratne informacije, odsustvo neverbalnih znakova i manju prilagođenost primaocu poruka
 • Komunikaciju putem e-pošte treba razmotriti kao optimalnu saradnju između nastavnika i roditelja :
  1. Pozitivna komunikacija podrazumeva poruke ohrabrenja od strane nastavnika roditeljima
  2. Personalizovanu komunikaciju
  3. Proaktivnu komunikaciju
  4. Partnerstvo i saradnju nastavnika i roditelja
 • Roditeljski sastanak treba da ima:
  • Raspored
  • Unapred definisanu jasnu svrhu
  • Plan o kojim informacijama treba razgovarati
 • Za nastavnike
  • Roditeljski sastanak može da pomogne da se razumeju očekivanja, uverenja, osećanja roditelja, dobiju informacije o deci/adolescentima
 • Za roditelje
  • Roditeljski sastanak može pomoći u razumevanju školskog programa i očekivanja, aktivnosti i stilova nastave
 • Nažalost, roditeljski sastanci mogu izazvati anksioznost kod roditelja i nastavnika.
 • Da bi se ovo izbeglo, nastavnici mogu da organizuju roditeljski sastanak kao priliku da razgovaraju o tome šta dobro funkcioniše, izveste o uspehu, kako se pojedini roditelji ne bi osećali krivima ili da ih je sramota i deca su uvek u fokusu.
 • Nemojte upasti u zamku uobičajenih uloga nastavnika kao onih koji daju savete i roditelja kao onih koji ih primaju. Priznajte stručnost jedni drugih.
 • Roditeljski sastanak treba da se organizovati kao dijalog kako bi se procenilo kako škola i porodica mogu da rade zajedno
 • Takođe, akademska postignuća i ponašanje moraju biti uključeni
 • Dvosmerna komunikacija može olakšati proces.
 • Nastavnici i roditelji treba da pokažu interesovanje i empatiju tokom roditeljskih sastanaka, roditeljski sastanak treba da odrzi efekat dobre komunikacije i da se koriste izjave koje pojašnjavaju.
 • Nastavnici treba da počnu roditeljski sastanak na jednostavan način, upotrebom svakodnevnog jezika, nepretećim tonom i odgovarajućim pitanjima.

Roditeljski sastanci mogu biti praćeni kratkim zapisnikom o čemu se razgovaralo

 • Radionice za roditelje:
  • Organizovati ih u vreme kada roditelji mogu biti dostupni I da obično nemaju radne obaveze (kao što su rano uveče radnim danima ili vikendom), što može olakšati uključivanje roditelja u obrazovni proces i školske aktivnosti
 • Iskoristite školu i školske projekte da osnažite roditelje, posebno roditelje sa lošim obrazovanjem.
 • Pitajte za koje edukacije su roditelji zainteresovani
  • Na primer, kako prepoznati problematičnu upotrebu interneta, kako razgovarati o upotrebi alkohola ili edukovati kako savetovati decu da koriste internet u poželjne svrhe?