Tema 4 Asertivnost odbijanja

Od vitalnog značaja za delotvornost prevencije u školskom okruženju su tačne, adekvatne i naučno dokumentovane informacije o posledicama upotrebe supstanci, poboljšanju razvoja vrednosti i obuci u asertivnom ponašanju i otpornosti protiv upotrebe supstanci koje izazivaju zavisnost (Antidrug Council of Cyprus, 2020). 

Igranje uloga (rani adolescenti)

Svrha

Pružite priliku učenicima da mozgaju i vežbaju veštine otpora pritisku vršnjaka

Materijal

Bela tabla, označivači, računar, internet pristup i projektor 

Proces

Brainstorm (5 minuta)
Razgovarajte sa studentima o primerima ljudi ili činjenicama koje utiču na njihovo mišljenje o e-cigaretama/vape olovkama. Zatražite nekoliko volontera koji će podeliti primere koji su mi na pameti i popuniti ih crtežom mozga koji imate na beloj tabli.
 
Igranje uloga (10-20 minuta)
Ova aktivnost se može obavljati u parovima ili malim grupama. Grupna opcija će verovatno potrajati više, ali može biti veoma angažovana i uticajna.
Opcija male grupe: U ovoj opciji podelite klasu na male grupe od po tri. Svaka grupa će stvoriti i odgajati stvarni scenario mlade osobe pod pritiskom da puši. Zatim, ostatak razreda će osmisliti načine da grupa reši situaciju i grupa će odgajati predloge publike. 
Opcija u paru: Ova opcija će omogućiti studentima da naizmenično igraju ulogu mlade osobe koja se opire pritisku da koristi e-cigaretu/vape. Ako vreme dozvoljava, par parova bi trebalo da odgaje scenario ispred razreda. 
 
Savet:
Ako vreme dozvoljava, zatražite volontere da odigraju jedan od njihovih scenarija za grupu. Zahvalite se učenicima na učešću i priznajte važnost govora tela i tona glasa. Reći ne nije samo ono što kažemo, već i kako mi to kažemo!

Opcionalni grupni projekat za kreativnu upotrebu tehnologije:

 1. Podelite razred u grupe od 3-4 učenika. U parovima ili malim grupama, studenti mogu da snime svoje performanse otpora.
 2. Svaka grupa treba da izabere jednu osobu u grupi koja će biti direktor, koja će raditi na tome da ona ostane na pravom putu. Ostali članovi mogu da izaberu da budu glumci, videograf i/ili urednik.
 3. Svaka grupa će igrati ulogu i zabeležiti situaciju u kojoj se vrši pritisak na jednog učenika da koristi e-cigarete/vape olovke.
 4. Studenti treba da demonstriraju kreativne načine da kažu ne. Dajte učenicima deset minuta da odluče o scenariju/scenariju i petnaest minuta za snimanje video zapisa pomoću telefona ili fotoaparata.
 5. Šetajte po sobi, pomažući grupama ako je potrebno. Dajte signal upozorenja (ili, "imate još dva minuta") i onda ponovo spojite grupe.
 6. Narednog dana svaki direktor bi trebalo da predstavi grupu, a zatim da reprodukuje svoj video. Obavezno vodite aplauz posle svake grupe.

Aktivnosti

Razvijte neke od sledećih slučajeva u scenarije za igranje uloga. Razmislite o tome šta želite da postignete sa scenarijem, kao i koje uloge biste mogli da predložite studentima.

Slučaj 1: Ponuđen mi je duvan da smanjim stres dok učim.

Slučaj 2: Razmišljam da počnem da pušim da bih smršao pre ceremonije diplomiranja.

Slučaj 3: Savetovano mi je umesto da prestanem da pušim da bih se pređem na e-cigarete pošto one nisu štetne. 

Slučaj 4: Ne želim da pušim, ali osećam da će me prijatelji osuđivati.

Točak odbijanja (rani adolescenti)

Svrha

Za početak razgovora između studenata i pomoć u razmeni raznih načina da se odbije da im se ponudi duvanski proizvod.

Materijal

Pieces of paper, Pencils, Whiteboard

Proces

 1. Zamolite učenike da nacrtaju točak sa 8 komada pite, na parčetu papira.
 2. Obezbedite dva scenarija studentima. Na primer:
  • "Na žurci si i blizak prijatelj ti ponudi cigaretu".
  • "U tržnom centru ste sa prijateljima i dva prijatelja insistiraju da probate e-cigarete".
 1. Dozvolite studentima 5 minuta da popune levu polovinu točka strategijama/načinima da "kažu ne" ili odbiju bilo koji duvanski proizvod za jednu situaciju, a desnu polovinu za drugu.
 2. Studenti rade u paru. Oni diskutuju o svojim odgovorima i komentarišu zajedničke strategije odbijanja ili razlike relevantne za situaciju.
 3. Nastavnik crta isti točak na beloj tabli (klasni točak) i traži od svakog učenika da podeli jednu ili dve veštine odbijanja koje su zapisali sa celim razredom – zbirku ideja za razmenu ideja.

Neki od saveta:

 • Kada gledate odgovore/odgovore, uverite se da ništa od ovoga ne ismeva ili usidi ljude.
 • Ohrabrite učenike da koriste točak časa kao vodič za dodavanje nekih strategija oko točka.
 1. Diskusija:
  • Koje strategije biste mogli da vidite kako koristite u svakoj situaciji? Zašto?
  • Da li postoje neke strategije koje ne vidite da koristite? Zašto?
Igranje uloga (kasni adolescenti)

Svrha

 • Formulisati načine da se kaže ne u tri različite situacije, u kojima se nudi isti duvanski proizvod.
 • Svedočite potencijalnom i realističnom dijalogu koji se može odvijati u ovim različitim situacijama.
 • Razgovarajte o mnogim načinima odbijanja ovih proizvoda, na osnovu toga kako scene formiraju studentske grupe.

Materijal

Whiteboard, Markers, Computer, Internet Access, and a Projector 

Proces

 1. Podelite razred u male grupe i obavestite ih da će morati da naprave performans. Obezbedite svakoj grupi jasna uputstva za aktivnost.
 2. Svakoj grupi dajte najmanje jednu karticu scene sa detaljnim opisom postavke (grupe mogu imati istu karticu). U svakom slučaju, postoji jedan učenik koji je predložen da proba e-cigarete/dim šiša ali on to ne želi da radi:
  • Ideš na plažu sa prijateljima
  • Kućna žurka, u kojoj poznaješ polovinu ljudi
  • Druženje u tržnom centru sa novim prijateljima
 3. Grupe definišu 4-5 uloga (prema broju grupe) koje se odnose na osobe koje bi mogle da prisustvuju sceni. Trebalo bi da pomisle na kratak opis lika i cilj koji će imati dok glume. Na primer, jedna uloga može biti učenik koji poštuje pravila i pokušava da ubedi da pušenje nije u redu, drugi može da bude učenik koji pušenje vidi kao kul stvar i pokušava da ubedi učenika da proba huku,  drugi učenik može da bude učenik koji kaže da probanje huke jednom nije ništa strašno itd.
 4. Možete da pomognete grupama koje imaju poteškoća da definišu uloge sa ovim ulogama za glumu, iz kojih mogu da izaberu neke.
 5. Dajte grupama 15-20 minuta da pripreme svoje 2-4-minutne kreativne nastupe, ilustrujući različite odgovore na osnovu dodeljene postavke.
 6. Grupe prisutne ispred razreda.
 7. Diskusione:
  • Od prikazanih predstava, koje su još neke uloge koje biste očekivali da vidite na osnovu svakog okruženja? Šta su mogli da kažu i kako ste mogli da odgovorite?
  • Dođeš kući sa žurke i tvoj roditelj pita, "Da li je bilo [cigareta, e-cigareta/vape & huka, bez dima ili bilo kog drugog nikotinske proizvode] na zabavi?" Kako bi odgovorio?