Tema 3 Vrste komunikacije roditelja i nastavnika

 • U jednosmernoj komunikaciji roditelji i nastavnici imaju tendenciju da dele informacije.
 • Obično to može biti pismena komunikacija o događajima u školi.
 • Dvosmerna komunikacija uključuje dialog između roditelja i nastavnika.
 • Dvosmerna komunikacija između nastavnika i roditelja je neophodna za:
  • Razvoj poverenja i
  • Deljenje relevantnih informacija o problemima učenika može pomoći u rešavanju problema i roditelji mogu lako da ostanu u kontaktu sa nastavnikom.
 • Najbolja vrsta komunikacije je otvorena, jasna, konstruktivna i blagovremena
 • Dvosmerna komunikacija treba da bude:
  • Interaktivna
  • Ravnopravna i
  • Orjntisana na povratne informacije
 • Moguće je, da roditelji nižeg socijalnoekonomskog statusa imaju prepreke da budu uključeni u dvosmernu komunikaciju:
  • Nefleksibilno radno vreme
  • Nedostatak resursa, npr. finansijskih resursa, problewm sa transportom i
  • Stres
 • Ovi roditelji obično imaju niži nivo obrazovanje što im može stvoriti osećaj nesigurnosti/neprijatnosti u školi.
 • Utvrđeno je da su obrasci komunikacije između nastavnika i roditelja povezani sa stavovima prema školi.
 • Roditelji se mogu opisati kao:
  • Pozitivni ili negativni i
  • Pasivni ili aktivni
 • Nastavnici treba da prilagode komunikaciju: The teachers should adjust the communication:
  • Pasivni roditelji obično su zabrinuti oko ocena i zdravlja deteta Passive parents are mostly concerned about the grades and the child’s health
  • Aktivni roditelji očekuju povratnim informaciju i načinu ocenjivanja
 • U idealnoj situaciji roditelji su fleksibilni i pristojno komuniciraju, kritički razmišljaju o različitime komunikacijskime obrascima i spremni su da prilagode svoje metode komunikacije specifičnostima situacije sa kojom se suočavaju i iskustvu nastavnika.
 • Roditelji i nastavnici treba da razviju odnos pun poverenja i poštovanje pre nego što bilo koji problem
 • Otvoren odnos između roditelja i nastavnika može omogućiti roditeljima i nastavnicima da razgovaraju o životu dece/adolescenata kod kuće
 • Stav nastavnika i mogućnosti nastavnika da se suoče sa konfliktom mogu biti presudni, posebno kada se suoče sa roditeljima dece/adolescenata sa poteškoćama u učenju ili problemima u ponašanju.
 • Odnos poverenja i poštovanja u komunikaciji može da:
  • Dovede do prilagođavanja obrazovnih programa porodičnom okruženju svakoga deteta
  • Pomogne roditeljima da razumeju fizički, socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj svoj deteta
  • Pomogne roditeljima da kreiraju pozitino porodično okruženje
  • Pomogne roditeljima da se uključe u školske programe
  • Pomogne u smanjenju nivoa stresa nastavnika
  • Osnaži nastavnike da podučavaju efektivnije
  • Pomogne nastavnicima da ostvare bolji profesionalni ugled i autoritet

Dobra komunikacija između roditelja i nastavnika je iskrena i pouzdana!