Tema 3 Šta da radite ako ste saznali da vaše dete puši?

  • Dajte mu do znanja da ste svesni njihovog pušenja;
  • Recite detetu mirno, bez kritike
  • Pitajte dete zašto je uopšte odlučilo da puši. Šta to čini za njega/nju?
  • Recite im o nuspojavama – kako to utiče na njihove spoljašnje i unutrašnje organe (tinejdžeri se posebno uzbude kada im kažete koliko je štetan za njihovu kožu, kao i njihov dah).
  • Uverite ih sa razumevanjem da to više nije tajna.
  • Ako generalno imate toplu i poverljivu vezu, samo razgovarajte od srca do srca.
  • Ako i vi pušite, prilično je nepravedno tražiti i od njih da prestanu, ali pokušajte da to bude konkurencija – kao da i vi prestajete.
  • Sport je najbolji način da prestanete da pušite. Izaberite onu sa svojim detetom u kojoj on ili ona uživa. Generalno, roditelji su najznačajniji ljudi u životu deteta, pa ako ne vodite računa o sebi, ne očekujte recipročno ponašanje.
  • Topla porodična klima uvek stvara uslove za odrastanje zdravog potomstva. Kada vidite svoje dete uveče, uvek se interesujte kako je prošao njegov ili njen dan. Pitajte ih o njihovim odnosima sa drugovima iz razreda, nastavnicima, ako ih neko zlostavlja.
  • A ako ti uopšte ne dođe iznutra da govoriš iz srca, ne treba da to počneš naglo. Postepeno gradite ovu tradiciju kod kuće, i za samo nekoliko meseci i vama će postati prijatno da živite u takvoj atmosferi.