Tema 3 Organizovanje radionica i/ili grupa za diskusiju

 • U ovim scenarijima, nastavnici treba da očekuju prisustvo roditelja koji su zainteresovani za prevenciju zavisnosti.
 • Ponekad je izazov uključiti sve roditelje u radionice i/ili grupe za diskusiju, zbog dugog radnog vremena, porodičnih i drugih obaveza roditelja.
 • U ovim slučajevima, podrška škole za ove programe i promene rasporeda mogu pomoći u prevazilaženju prepreka.
 • Roditelji mogu putem dobijenih informacija, putem igranja uloga ili studija slučaja shvatiti o značaju njihovog ponašanja, postavljanju granica, i davanju poruka deci.
 • Na primer, saveti za roditelje mogu uključivati :
  • Budite uzor, ako pijete, pijte umereno
  • Pokušajte da izbegnete pušenje kod kuće, pred decom/adolescentima
  • Ako pijete, nemojte voziti
  • Uspostavite pravila o korišćenju interneta i vremenu provedenom ispred ekrana
 • Kao nastavnici, poštujte autonomiju roditelja i koristite participativni pristup u prevenciji zavisnosti, a istovremeno pokušajte da izbegnete patronizirajuće ponašanje
 • Budite tim i učinite da se roditelji osećaju poštovano i kao deo rešenja, a ne problema
 • Treba pokušati da probudite njihovu unutrašnju motivaciju za delovanje u oblasti prevencije zavisnosti