Tema 3 Modeliranje

Neki roditelji se pitaju da li će im dopuštanje deci da piju u kući pomoći da razviju odgovarajući odnos sa alkoholom. Prema većini studija izgleda da to nije slučaj. U istraživanju nad učenicima 6., 7. i 8. razreda, istraživači su primetili da su učenici kojima su roditelji dozvoljavali da piju kod kuće i/ili im davali alkohol doživeli najveću eskalaciju alkohola. Druge studije sugerišu da adolescenti kojima je dozvoljeno da piju kod kuće češće van kuće. Nasuprot tome, adolescenti će manje piti ako žive u domovima u kojima roditelji imaju posebna pravila protiv pijenja u mladosti, a i sami piju odgovorno. Međutim, ne ukazuju sve studije da roditeljsko davanje alkohola tinejdžerima dovodi do problema. Na primer, jedna studija je pokazala da pijenje sa roditeljem u odgovarajućem kontekstu (kao što je gutljaj alkohola na važnoj porodičnoj funkciji) može biti zaštitni faktor protiv zloupotrebe alkohola. U drugom kontekstu, roditeljsko obezbeđivanje alkohola služi kao direktan faktor rizika za zloupotrebu alkohola, kao što je slučaj kada roditelji daju alkohol za zabave kojima prisustvuju ili organizuju njihovi adolescenti. Kolektivno, literatura sugeriše da permisivni stavovi prema adolescentnom piću, posebno kada se kombinuju sa lošom komunikacijom i nezdravim modeliranjem, mogu dovesti tinejdžere u nezdrave odnose sa alkoholom.