Tema 3 Međuodnosi između faktora rizika i zaštitnih faktora za problematičnu upotrebu duvana, alkohola i interneta kod dece i adolescenata

 1. Zdravstveno ponašanje je pod uticajem fizičkog okruženja, društvenog okruženja i ličnih osobina,
 2. Okruženje je višedimenzionalno, kao što su društvena ili fizička, stvarna ili percipirana, diskretni atributi (prostorni aranžmani) ili konstrukti (društvena klima),
 3. Interakcije čoveka i životne sredine se javljaju na različitim nivoima agregacije (pojedinci, porodice, kulturne grupe, čitave populacije), i
 4. Ljudi utiču na svoje promene, a nastale promene zatim utiču na zdravstveno ponašanje (Sallis, Oven, & Fisher, 2015).
 • Svi ljudi imaju neku kombinaciju faktora rizika i prptektivnih faktora.
 • Mnogi faktori su povezani sa više ishoda.
 • Ishodi faktora rizika i prptektivnih faktora variraju u odnosu na mnoge druge faktore unutar (npr. godine) i izvan osobe (npr. životni uslovi)
 • Različiti faktori imaju veći ili manji uticaj na ponašanje u različitim fazama života osobe
 • Prisustvo određenih faktora u određenim razvojnim fazama pomaže u napredovanju ili unapređenju problematične upotrebe u kasnijim razvojnim fazama (odskočne daske)
 • Ishodi nekih faktora rizika i protektivnih faktora su opšti (npr. u vezi sa zdravljem uopšte, ili različitim zdravstvenim problemima), dok su drugi ishodi specifičniji (npr. vezani samo za jedan zdravstveni problem)
 • Postoji kumulativni efekat faktora rizika – što više faktora rizika osoba ima, veća je verovatnoća da će imati određeni zdravstveni problem
 • Postoji kumulativni efekat protektivnih faktora – što više protektivnih faktora osoba ima, veća je verovatnoća da će smanjiti/ublažiti/uravnotežiti efekat faktora rizika za dati zdravstveni problem
 • Osobe sa istim skupom faktora rizika verovatno neće doživeti iste poteškoće
 • Izloženost čak i značajnom broju faktora rizika ne mora da znači da će se zdravstveni problem sigurno pojaviti.
 • Odsustvo faktora rizika ne znači da osoba nikada neće razviti zdravstveni problem.