Tema 3 Korisne životne veštine

Kao što smo videli u Modulu 7, Trening životnih veština (Life Skills Training, LST) je školski pristup osmišljen da spreči upotrebu alkohola i duvana među mladima:

 1. utičući na njihovo znanje i stavove o supstancama i uči ih veštinama za otpor medijima, kao i kako da se odupru uticaju vršnjaka da koriste supstance
 2. razvijajući lične veštine samoupravljanja, kao što su donošenje odluka i rešavanje problema, kao i
 3. pomažući učenicima da razviju i unaprede svoje socijalne veštine, kao što su komunikacione veštine, veštine vođenja razgovora, itd. (J.B., Gilbert & W. K., Lori, 2000).

U ovoj lekciji, razmotrićemo neke životne veštine za koje se pokaže da su neophodne za osnaživanje dece i adolescenata, kako bismo sprečili problematičnu upotrebu alkohola.

 • samokontrolu
 • prepoznavanje svojih emocija
 • komunikacije
 • rešavanje socijalnih problema i
 • akademska podrška, naročito u čitanju
 • navike u učenju i akademska podrška
 • komunikacije
 • ravnopravnih odnosa
 • samoefikasnosti i asertivnost
 • veštine odbijanja alkohola
 • jačanje anti-alkoholnih stavova i
 • jačanje lične posvećenosti protiv upotrebe alkohola

Aktivnosti 1

Napišite svoje definicije – Šta znači dole navedena životna veština?

 • Društvena kompetentnost
 • Samoregulacija
 • Samokontrola
 • Prepoznavnje svojih emocija
 • Komunikacije
 • Rešavanje socijalnih problema
 • Samoefikasnost
 • Veštine odbijanja alkohola

Ako imate još malo vremena da posvetite ovoj aktivnosti, odredite prioritete za navede veštine za svoj razred i razmislite kako mogu da pomognu vašim učenicima da ne upadnu u problematičnu upotrebu alkohola.