Tema 3 Izazovi kod dece predškolskog uzrasta i implikacije na komunikaciju

Uobičajeni izazovi mogu biti:

  • Separaciona anksioznost/anksioznost usled odvajanja

Pošto je predškolska ustanova često prvo dugo i redovno odvajanje deteta od porodice i kuće, anksioznost odvajanja je uobičajena među decom koja ulaze u predškolski uzrast.

  • Zaostajanje u učenju

Pošto je predškolska ustanova prvo formalno okruženje za učenje za većinu dece, ovo je vreme kada se mogu otkriti smetnje u učenju ili zaostajanje.

  • Maltretiranje i/ili društveni izazovi

Predškolska ustanova je često prvi put tokom kojeg se deca upoznaju sa drugim vršnjacima tokom dužeg vremenskog perioda. Ova prva značajna društvena interakcija može dovesti do sukoba dece zbog maltretiranja, socijalne isključenosti itd.

Dostignuća u socijalno-emocionalnom razvoju kod dece predškolskog uzrasta

Kopira odrasle i prijatelje

Pokazuje naklonost prema prijateljima bez zahteva

Uzima učešće u igricama

Pokazuje zabrinutost zbog plakanja druga

Oblači se i svlači se

Razume ideju „moje“ i „njegovo“ ili „njeno“

Pokazuje širok spektar emocija

Lako se odvaja od članova porodice

Može se uznemiriti zbog velikih promena u rutini

Uživa radeći nove stvari

Sve je kreativniji u izmišljenim igrama

Radije bi se igrao sa drugom decom nego sam

Sarađuje sa drugom decom

Igra se “mame” ili “tate”

Često ne može reći šta je stvarno, a šta lažno

Govori o tome šta voli i šta ga zanima

Želi da zadovolji prijatelje

 Želi da bude prijatelji

Veća je verovatnoća da će se složiti sa pravilima

Voli da peva, igra i glumi

Svestan je pola

Može reći šta je stvarno, a šta izmišljeno

Pokazuje više nezavisnosti

Ponekad je zahtevan, a ponekad kooperativan