Tema 2 Upotreba Vs znaci i simptomi problematične upotrebe

Zloupotreba ili problematična upotreba: korišćenje alkohola na način koji izaziva probleme

Zavisnost: iskusiti simptome apstinencije kada se alkohol ne upotrebljava

Dugotrajna zavisnost: Restrukturirane moždane funkcije koje vode ka kompulsivnoj zloupotrebi alkohola uprkos negativnim posledicama

Šta znači zloupotreba ili problematična upotreba, zavisnost i dugotrajna zavisnost? Prilagođeno iz: https://jflowershealth.com/signs-of-teen-drug-use/

Aktivnosti

Možete li se setiti nekih znakova problematične upotrebe alkohola među adolescentima?

Učiteljica je primetila da je Endru, 14-godišnji učenik, koji je do sada imao dobre ocene, počeo da propušta časove i dobija niske ocene. Uglavnom je propuštao časove tokom ponedeljka ujutru. Takođe je komentarisano u zbornici da je, kada su mu prišli, reagovao nervozno. Pored toga, učiteljica je znala da se njegova majka, koja je redovno išla u školu kako bi saznala kako joj je sin, nije pojavila nekoliko meseci, čak ni kada su je pozvali.

Što se tiče ove situacije, postavlja se pitanje: šta se dešava sa Endruom?

Učitelj, razmišljajući šta je najprikladnije da uradi da pomogne Endruu, odlučuje o sledećem:

 1. Prikuplja više informacija da bi saznao razloge zbog kojih Endru odsustvuje tokom ponedeljka ujutru: da li postoji neka aktivnost/obaveza koja se ne može kombinovati sa dolaskom u školu? Da li postoji problem/poteškoća u porodici koja ga ograničava da ide u školu?
 2. Prikuplja više informacija o Endruu kada je u školi. Da li Endru pokazuje još neke znake koji bi trebalo da zabrine nastavnika (na primer, odlazak iz škole ranije, zakrvavljene oči)?

Jedan učitelj je bio svestan da je Endru počeo da pomaže ocu vikendom u porodičnoj maloj bašti sa povrćem i kućnim poslovima. Njegova finansijska situacija je postala teška do trenutka kada je njegova majka primljena u bolnicu zbog iznenadne operacije i oporavka i njegov otac je otpušten zbog pića.

Shvatajući poteškoće sa kojima se suočavao, nastavnik je odlučio da razgovara sa Endruom. Poštujući privatnost učenika, nastavnik mu se obratio. Tokom razgovora, učitelj je pokušala da shvati kako je to doživeti novu porodičnu stvarnost i štaje to što je Endru smatrao da je najkritičnije. Takođe se složio sa Endruom da će razgovarati sa drugim nastavnikom koji je znao za razne socijalne programe i da će pokušati da nađe pomoć.

Posle nekoliko sastanaka, Endru je ponovo počeo normalno da se ponaša u školi.

Ostali nastavnici su rekli da su takođe shvatili da se Endruovo ponašanje promenilo, ali su smatrali da je ovo normalna faza adolescentskog razvoja. Međutim, drugi nastavnici su primetili da je Endru imao propuste u pamćenju i da je u više navrata delovao nervozno.

Nastavnik je mislio da razgovara sa Endruom tokom velikog odmora. Otišli su na mirno i osamljeno mesto gde je nastavnik počeo da govori da je primetio neke promene u ponašanju koje bi voleo da razume. Nastavnik je počeo da precizira neke od tih promena, kao što je činjenica da ne dolazi na sve časove ili da ne dolazi u školu ili situacije u kojima je delovao neaktivnije, na primer, činjenica da ne pohađa časove fizičkog u kojima je uživao. Učitelj je pustio Endrua da reaguje. Učitelj je naveo i druge situacije koje su primećene, kao što su propusti u pamćenju i razdražljivost. Endru je rekao da je sve u redu i da nema problema. Nakon toga, nastavnik organizuje da se sastanu na istom mestu i u isto vreme da ponovo procene Endruovo ponašanje. Endru je video istinsko interesovanje i poštovanje sa kojim se nastavnik ophodio prema njemu i rekao mu da je počeo da se zabavlja sa novom grupom ljudi koji povremeno piju i sada ne zna kako da se nosi sa situacijom.

Učitelj je smatrala da je Endruu potrebna specijalizovanija podrška i uputio ga je na školskog psihologa. Uprkos psihološkoj podršci, nedeljni sastanci su se nastavili.

Nastavnik treba da bude na oprezu u vezi sa promenama u ponašanju/stavu učenika.

 • Nastavnici prvo treba da napišu simptome i znakove koje vide da se ponavljaju i upoređuju ih (nastavnik može da zamoli nekolika saradnika u škoi koji imaju kontakt sa mladom osobom da kažu da li su primetili neke promene). Mogu da zapišu samo promene koje primete, promene koje se odnose na učenika, odnose sa drugoviman u razredu, socijalizacijom, porodicom. Nastavnik mora da bude siguran da promene u ponašanju nisu rezultat samo faze adolescencije.
 • Razgovarajte sa učenikom i recite da vidite neke promene. Raspitajte se o razlozima promene, pitajte šta učenik misli da uradi i da li im je potrebna pomoć.
 • Zatražite podršku profesionalca ako je potrebno: Razgovarajte sa psihologom/školskim savetnikom vaše škole kako bi vam dali dodatne savete ili vas čak podržali u ovom zadatku.

U Endruovu školu, sukobi između učenika unutar i izvan učionice su se povećali. Pored toga, opšti rezultati škole su opali.

Istovremeno, školski odbor je smatrao da se nastavnici osećaju frustrirano i da ne mogu da se nose sa učenicima, da se nedovoljno trude i okrivljuju sve i svakoga za nastale neprijatne uslove. Pored toga, stvoren je jaz između nastavnika: oni više nisu radili kao tim.

Pitanje je: Šta može da se uradi da se ova situacija popravi?

Da bi se izborili sa ovom negativnom situacijom, preduzete su sledeće mere:

 1. Nastavnici su učestvovali na seminarima obuke za realizaciju programa razvoja ličnih i socijalnih veština za učenike.
 2. Pomoćno osoblje obučeno je za jačanje značaja njihove uloge u dinamici škole.
 3. Sastanci učenika organizovani su po razredu, kako bi se predložile aktivnosti koje bi želeli da se više urade u njihovoj školi.
 4. Klubovi su formirani za slobodno vreme.
 5. Dodeljene su nagrade za najbolje učenike (u raznim predmetima).
 6. Za roditelje su organizovani sastanci podrške.
 7. Za nastavnike i druge koji rade sa učenicima u školi organizovani seminari (team building).
 8. Kancelarija psihološke i socijalne podrške formirane su za učenike, nastavnike, porodice i školsko osoblje.
 9. Škola je počela da sarađuje sa obližnjim univerzitetima na razvoju programa iz različitih oblasti – psihologije, obrazovanja, nauke, likovne umetnosti, prehrambenih nauka itd.