Tema 2 Suština suočavanja sa scenarijem iz stvarnog života

Prednosti rada na scenariju iz stvarnog života

Dovodi do pojačanog zadržavanja znanja dodavanjem emocija i relativnog značaja

Garantuje aktivne učenike

Olakšava trnutnu primenu znanja

Daje učenicima moć

Ne gubi efikasnost kada se primenjuje u onlajn kontekstu u poređenju sa kontekstom licem u lice

  • Dok čitate scenarije, pokušajte da razmislite o kriterijumima za poremećaj igranja igrica i problematično korišćenje interneta koje je pomenuto u prvoj lekciji.

Are they present in the scenario that you are reading? Da li su oni prisutni u scenariju koji čitate?

  • The presented scenarios are complex as everyday life is and they show you that problematic Internet use can be, for example, caused by or accompanied by other issues.
  • Predstavljeni scenariji su složeni kao i svakodnevni život i oni okazuju da problematično korišćenje interneta može biti, na primer, uzrokovano ili praćeno drugim problemima.

Razgovaraćemo o ovim pitanjima dok radimo na svakom od scenarija koji su predstavljeni tokom narednih slajdova.