Tema 2 Suština suočavanja sa scenarijem iz stvarnog života

Prednosti rada na scenariju iz stvarnog života

Dovodi do pojačanog zadržavanja znanja dodavanjem emocija i relativne važnosti

Garantuje aktivne učenike

Olakšava momentalnu primenu znanja

Daje učenicima moć

Ne gubi efektivnost kada se primenjuje u onlajn kontekstu u poređenju sa kontekstom licem u lice

  • Dok čitate scenarije, pokušajte da razmislite o kriterijumima za poremećaj igranja i problematičnu upotrebu interneta koje smo pomenuli u Delu 1.

Da li su prisutni u scenariju koji čitate?

  • Predstavljeni scenariji su složeni kao i svakodnevni život i pokazuju vam da problematična upotreba interneta može biti, na primer, uzrokovana ili praćena drugim pitanjima.

Razmotrićemo ova pitanja dok radimo na svakom od scenarija koji su predstavljeni tokom sledećih slajdova.