Tema 2 Razumevanje granica

Granice mogu poprimiti mnoge oblike i veličine. Dve glavne vrste granica su fizičke i emocionalne.  

Fizičke granice pomažu deci da stvore svoj lični prostor i da imaju privatnost. Fizičke granice pomažu deci da razumeju šta je društveno prihvatljivo u smislu njihove interakcije i blizine sa drugim pojedincima, tako da je svima udobno.

Emocionalne granice je možda malo teže naučiti kao negovatelja jer je to više apstraktan koncept. Prvo i najvažnije, emocionalne granice počinju otvorenom i direktnom komunikacijom kako bi se deca osećala prijatno da dele svoja iskustva sa svojim roditeljima.