Tema 2 Primeri učešća roditelja

 • Primeri učešća roditelja uključuju:
  • Roditelji volonteri mogu poboljšati školsku bezbednost kroz praćenje pušenja ili čak upotrebe alkohola u školskim prostorijama kao što su kupatila ili dvorišta
  • Roditelji volonteri mogu alarmirati nastavnike ili skrenuti pažnju na učenike ako primete problematičnu upotrebu interneta
  • Roditelji i nastavnici mogu zajedno da organizuju programe za decu/adolescente, uključujući aktivnosti promocije zdravlja posle škole i/ili tokom vikenda
  • Roditelji i nastavnici mogu razviti mreže za lokalnu saradnju sa ciljem da šire informacije o bezbednosti u zajednici i da alarmiraju druge ako se pojavi bilo kakav problem
  • Roditelji i nastavnici mogu biti mentori roditeljima dece/adolescenata koji su novi u zajednici i mogu ih upoznati sa postojećim naporima i/ili programima.
  • Nastavnici mogu organizovati roditeljske sastanke sa decom kako bi podelili svoja razmišljanja i iskustva o pušenju/upotrebi alkohola/problematičnoj upotrebi interneta
   • Roditelji mogu da dele svoje misli i da ih slobodno i jasno izraze i iznesu
   • Na istim seansama deca mogu da upoznaju svoje prijatelje i roditelje svojih drugara sa roditeljima, kako bi roditelji bili svesni sa kim njihova deca provode većinu vremena i ko na njih utiče