Tema 2 Primeri preventivnih intervencija 

Univerzalna prevencija

 • Edukacija kao deo nastave u školama
 • Odluke/ politike na nivou škole o upotrebi duvana, alkohola i interneta
 • Intervencije u učionici usmerene na ponašanje nastavnika i veštine za sprovođenje programa u učionicama
 • Razvoj partnerstava između škole i porodice

Obrazovanje u okviru školskog programa

 • Edukacija o:
  • Negativnim posledicama pušenja
  • Odgovornom konzumiranju alkohola
  • primerneoj upotrebi interneta
 • Pokazano je da su ove aktivnosti:
  • Efektivne
  • Jeftine
  • Mogu uspešno biti uključene u obrazovanje od predškolskog, pa do kraja srednjoškolskog obrazovanja
 • Nastavnici koji u program uključe edukaciju o rizičnim ponašanjima prolaze kroz edukaciju o prevenciji, o faktorima rizika i protektivnim faktorima
 • Pružanje informacija nije dovoljno za promenu ponašanja
 • Najveći nedostaci ovih intervencija mogu biti prevaziđeni kroz:
  • Uključivanje dece u diskusije
  • Dozvoljavanje deci da pitaju o onome što im nije jasno

Politike škole o pušenju, alkoholu, i upotrebi interneta

 • Imaju za cilj da smanje pristup duvanu/ alkoholu i internetu u školama, kao i da zabrane upotrebu na svima događajima organizovanim od strane škole
 • Smanje izloženost
 • Nisu zasnovane na promeni ponašanja

Intervencije u učionici usmerene na ponašanje nastavnika i veštine za sprovođenje programa u učionicama

 • Ovaj oblik intervencija je ispitivan u okviru randomizovanog kliničkog ispitivanja na uzorku učenika prvih razreda koji su kasnije praćeni do 18. godina starosti
 • Prednosti: povećanje starosne granice kada im je ponuđena prva cigareta
 • Bez efekta nakon ponuđene prve cigarete, 75% dece kojima je ponuđena cigareta je navelo da je konzumiralo cigarete

Partnerstvo između porodice i škole

 • Deo randomizovanog kontrolisanog istraživanja
 • Usmerena na poboljšanje interakcije između roditelja i nastavnika, kao i na pružanje podrške i roditeljima i nastavnicima
 • Osnovna komponentu je činilo nekoliko radionica ponuđenih roditeljima, a koje su bile usmerene na ponašanje roditelja u odnosu sa decom
 • Prednosti: povećana starosna granica kada je deci ponuđena prva cigareta

Selektivna prevencija

 • Mentorstva
 • Programi u školama

Mentorstva

 • Poboljšavaju pozitivni razvoj mladih
 • Poboljšavaju međusobne odnose između mladih (što je od velikog značaja za decu kod koje su već prepoznati faktori rizika)
 • Da bi ove intervencije imale efekta:
  • Mentori moraju da imaju detaljne informacije o procesu prevencije
  • Mentori moraju da znaju koliko su često neophodni kontakti između njih i dece
  • Trebalo bi da postoje organizovani događaji u kojima učestvuju i mentori i deca/ adolescenti

Programi u školama

 • Uglavnom se sastoje od grupnih programa, koji se održavaju jednom nedeljno
 • Broj neophodnih susreta varira, ali je često oko 10
 • Ovi susreti su usmereni na razvoj znanja, veština za suočavanje i razvoja ponašanja u grupi
 • Studije koje su ispitivale efekte intervencija u školama su pokazale mešovite rezultate kada je u pitanju uspešnost

Programi u školama- prednosti i nedostaci

 • Često nisu usmereni na poštovanje provatnosti dece/ adolescenata
 • Često dovode do rasprava sa roditeljima
 • Zahtevaju veći broj visoko edukovanih osoba koji su sposobni da se suoče sa brojnim problemima koji mogu nastati tokom ovih programa
 • Često su skuplji nego programi univerzalne prevencije.
 • Najizovnije je adekvatno identifikovati one koji su u povećanom riziku
 • Ipak, često su efekti veći jer programi uključuju samo one u riziku, intenzivniji su i dugo traju.

Programi u školama- grupe sa povećanim rizikom

 • Deca/ adolescenti čiji su roditelji pušači ili zloupotrebljavaju alkohol ili psihoaktivne supstance
 • Deca/ adolesenti čiji roditelji imaju poremećaje mentalnog zdravlja
 • Deca/ adolescenti roditelja koji imaju istoriju kršenja zakona ili kriminalnog ponašanja
 • Deca/ adolescenti iz nižih socijalno-ekonomskih slojeva
 • Deca/ adolescenti koji su žrtve nasilja, odnosno zlostalvjanja
 • Deca/ adolescenti imigranata

Indikovana prevencija

 • Programi indikovane prevencije u školama
 • Primer: Progrma ponovnog povezivanja mladih
 • Zahtevaju posebno edukovane I posebno motivisane nastavnike
 • Dugotrajni
 • Intenzivni
 • Usmereni na potrebe učenika
 • Pored nastavika u njih bi trebal oda budu uključeni i posebno edukovani konsultanti