Tema 2 Preporuke za razvoj preventivnih programa u školama

 • I Razvoj i striktna primena politike škole o upotrebi duvana/ alkohola
 • II Pružanje edukacije o negativniim posledicama, ponašanju vršnjaka i posebno, veštinama za odbijanje
 • III Pružanje edukacije o duvanu/ alkoholu i problematičnoj upotrebi interneta u svakom razredu, počevši od preškolskog obrazovanja pa do kraja srednjoškolskog obrazovanja
 • IV Nastavnici bi trebalo da budu edukovani o prevenciji
 • V Ukjlučiti roditelje
 • VI često evaluirati preventivne programe

I Razvoj i striktna primena politike škole o upotrebi duvana/ alkohola i problematičnoj upotrebi interneta

 • Objasniti razloge za postojanje ovakvih politika i roditeljima i nastavnicima i deci/ adolescentima
 • Zabrane bi podjedanko trebalo da se odnose na učenike, nastavnike, roditelje i sve posetioce škole, na sva događanja u školi ili organizovana od strane škole
 • Trebalo bi zabraniti reklamiranje duvanskih proizvoda ili alkoholnih pića u školi
 • Učenicima bi trebalo objasniti kako da izbegnu upotrebu duvana/ alkohola ili problematičnu upotrebu interneta
 • Svi učenici, nastavnici i svi zaposleni su školi bi trebalo da imaju pristu programima za prestanak pušenja/ program protiv zloupotrebe alkohola odnosno problematične upotrebe interneta
 • Trebalo bi uspostaviti plan komunikacije
Da bi se obezbedila podrška programu trebalo bi da bude razvijen u saradnji sa učenicima, roditeljima, drugim nastavnicima i zaposlenima u školi, školskim odborom I značajnim predstavnicima lokalne zajednice.

II Pružanje edukacije o negativniim posledicama, ponašanju vršnjaka i posebno, veštinama za odbijanje

 • Važno je da se program ne oslanja samo na pružanje informacija ili podsticanje straha kod dece/ adolescenata jer može probuditi njihovu radoznalost
 • Informacije bi trebalo da se odnose na:
  • Dugoročne i kratkoročne posledice koje se odnose na fiziološke, estetske, i socijalne posledice pušenja kao što je smanjena izdrživost, prebojenost zuba, miris duvana u odeći ili u dahu
  • Programi koji uključuju celu zajednicu koji su usmereni na smanjenje prihvatljivosti pušenja i posebno upotrebe alkohola
  • Razmatranje osnovnih uzroka pušenja/ upotrebe alkohola/ problematične upotrebe interneta među decom/ adolescentima. Oni često uključuju želju za prihvatanjem od strane vršnjaka, osećaj zrelosti ili način za suočavanje sa stresnim situacijama
  • Orijentisana ka razvoju veština da se prepoza uticaj medija i da se ne potpadne pod uticaj marketinga
  • Usmerene ka razvoju veština za odbijanje kroz direktnu edukaciju, modelovanje, vežbanje i osnaživanje
  • Uključiti vežbe za razvoj veština za asertivnosti, komunikacju, prostavljanje ciljeva i rešavaje problema

III Pružanje edukacije o pušenju/ alkoholu i problematičnoj upotrebi interneta u svakom razredu, počevši od predškolskog obrazovanja, pa do kraja srednjoškolskog obrazovanja

 • Prva cigareta se u proseku popuši sa 11 do 13 godina
 • Edukativni programi bi za te uzraste trebalo da budi intenzivniji
 • Povećanje intenziteta i dužine trajanja edukativnih programa povećava njihovu efikasnost
 • Programi bi trebalo da budu deo nastave

IV Nastavnici bi trebalo da budu edukovani o prevenciji

 • Edukovani da sami održe programe
 • Svesni značaja programa
 • Svesni teorije na kojoj su programi zasnovani I njihovog okvira

V Uključiti roditelje

 • Razgovori u kući mogu povećati verovatnoću razumevanja posledica pušenja/ zloupotrebe alkohola/ problematične upotrebe interneta
 • Razgovori u kući mogu podstaći prekid pušenja