Tema 2 Predlozi za efikasnu komunikaciju sa nastavnikom kada roditelji/staratelji primete da dete ima probleme sa duvanom ili alkoholom

 • Ostvarite kontakt sa nastavnikom što ranije – ovo moe voditi prepoznavanju problema na vreme;
 • Razgovarajte sa nastavnikom koji je najbolji metod komunikacije;
  • Tako da roditelji mogu da ostanu u kontaktu sa nastavnikom.
 • Radite zajedno sa nastavnikom kako biste odlučili koji način komunikacije bi bio najlakši i najkorisniji (telefon, e-pošta, tekstualne poruke ili drugi društveni mediji, na primer Fejsbuk ili određene aplikacije).
 • Slobodno podelite svoje preferencije za načine komunikacije sa nastavnicima, ne ustručavajte se da ih navedete :
  • „Više volim da me kontaktiraju putem tekstualne poruke jer ih mogu odmah videti /telefonski poziv jer na njih uvek odgovaram /e-poruke zbog zauzetog radnog rasporeda itd…”

Efektivna komunikacija

 • Pisana komunikacija sa nastavnicma

 • Glasovna komunikacija sa nastavnicima

 • Komunikacija e-poštom sa nastavnicima

 • Komunikacija licem u lice sa nastavnicima