Tema 2 Koraci u analizi

Identifikacija zainteresovanih stranaMapiranje

 • Identifikacija zainteresovanih strana- mapiranje bi trebalo da bude sprovedeno u tri koraka
 • I koraka: vrtlog ideja može biti korišćen za identifikaciju svih pojedincaca, grupa ili instituticija koji mogu biti posmatrani kao zainteresovane strane. Tokom ovog koraka, razmislite o tome ko može uticati na program, ko ima moć, na koga program utiče, kome može biti u interesu uspeh ili neuspeh programa.
 • Vrtlog ideja: razmislite ko može biti zainteresovana strana

Ko može biti zainteresovana strana u vašem programu

Vaši nadređeni

Školska uprava

Vlasti/ vlada

Članovi vašeg tima

Partneri

Mediji

Deca/ adolescenti

Sponzori

Opšta populacija

Budući učenici

Zajednica

Članovi vaše porodice

Analiza zainteresovanih strana– KORAK 2

 • Ponovo pogledajte listu zainteresovanih strana i analizirajte njihove karakterisitke:
  • Njihovu moć
  • Njihovu podršku
  • Uticaj koji imaju
 • Moć je sposobnost zainterovanih strana da utiču na uspeh vašeg programa/ aktivnosti. Tokom analize zainteresovanih strana možete oceniti moć svake od zainteresovanih strana na Likertovoj skali (1- veoma mala moć 5- velika moć)
 • Podrška svake od zainteresovanih strana može biti ocenjena kroz dobrobiti koje dobijaju od programa/ aktivnosti
 • Podrška može takođe bgiti ocenjena na petostepenoj Likertovoj skali (1- veoma mala podrška, 5- veoma snažna podrška).
 • Moć je stepen u kome pojedinci i grupe mogu ubediti, ohrabriti ili naterati druge da se pridržavaju aktivnosti programa
 • U organizaciji
  • Hijerarhija
  • Uticaj
  • Kontrola resursa
  • Znanje i veštine
  • Uključenost u implementaciju
 • Izvan organizacije
  • Strateška kontrola resursa
  • Znanja i veštine
  • Neformalni uticaj
 • U organizaciji
  • Status
  • Pravo da se koriste resursi
  • Simboli moći
 • Izvan organizacije
  • Status
  • Zavisnost od resursa
  • Posicija
  • Prepoznatljivost

Analiza zainteresovanih strana- KORACI 3

Da biste odredili kako komunicirati sa zainteresovanim stranama, trebalo bi analizirati gde se one nalaze na sledećem grafikonu:

 • Držati zadovoljnima zainteresovane strane koje imaju veliku moć, a nisku podršku ili uticaj bi trebalo držati zadovljnima, ali ne bi trebalo previše uticati na njih, a trebalo bi pokušati povećati nivo njihove podrške
 • Oprezno upravljati – zaintereosvane strane koje imaju veliku moć I veliku podršku ili uticaj se smatraju ključnima i trebalo bi da uložite maksimalnu energiju i vreme da bi bili zadovljni
 • Pratiti– zainteresovane strane sa niskom moći i niskom podrškom odnosno uticajem bi trebalo držati informisanima o programu uz cilj da se poveća njihova podrška programu
 • Informisati– zainteresovane strane koje imaju malu moć, ali visoku podršku ili uticaj bi trebalo adekvatno informisati i konsultovati o značajnim pitanjima. Takođe bi trebalo da budu uključeni jer podržavaju program.

Aktivnost - Analiza zainteresovanih strana

 • Zamislite da ste nastavnik koji razvija preventivni program u osnovnoj školi. Program se odnosi na prevenciju pušenja. Želite da uključite radionice i za učenike i za roditelje u program.
 • Razmišljate ko su zainteresovane strane i pravite sledeću listu:
  • Učenici
  • Udruženja učenika
  • Roditelji
  • Nastavnici
  • Udruženja roditelja
  • Predstavnici zajednice
  • Lokalne vlasti
  • Mediji
  • Direktori škola
  • Duvanska industrija
  • Dom zdravlja
  • Nevladine organizacije

Bodujete ih na sledeći način:

Zainteresovane straneMoć  (1-5)Podrška (1-5)
Učenici25
Udruženja učenika45
Roditelji55
Nastavnici55
Udruženja roditelja55
Predstavnici zajednice11
Lokalne vlasti51
Mediji11
Direktori55
Duvanska industrija11
Dom zdravlja15
Nevladine organizacije33