Tema 2 Koja metode bi molgle da se primenee u razredu, a koje ne

U ovoj lekciji postoje neke indikacije za metode koje bi uspele i koje se ne bi mogle primeniti na času kada je u pitanju sprečavanje problematične upotrebe alkohola.

Aktivnost 1

Da li su izjave ispod istinite ili mit?

a)Izjava: Pivo i vino su bezbedniji od likera.

b)Izjava: Možete se brzo otrezniti uz šoljicu kafe.

c)Izjava: Piće je bezbedno umereno.

d)Izjava: Svakoga ko je previše previše popio treba staviti u krevet i dozvoliti mu da “prespava”.

e)Izjava: Mešanje pića vas čini opijenijim.

f)Izjava: Mešanje pića izaziva mamurluk.

g)Izjava: Gazirana (Fizi) alkoholna pića utiču na vas brže u poređenju sa negaziranim alkoholnim pićem istog procenta alkohola.

Aktivnost 2

Da li biste koristili Istina ili mit aktivnost u vašem razredu? Da ili ne? Zašto?