Tema 2 Faktori rizika u porodici i školi

 • Loš/nedovoljan roditeljski nadzor
 • Loši porodični odnosi i/ili povezanosti
 • Pitanja poput zlostavljanja ili zanemarivanja
 • Problemi u školi ili problemi u odnosima sa vršnjacima
 • Neki nedijagnostikovani problemi mentalnog zdravlja ili upotreba alkohola/pušenje ili upotreba supstanci među članovima porodice, kao što su roditelji ili braća i sestre
 • Porodične veze i podrška u porodici
 • Mentorski odnos ili postojanje uzora
 • Razvijanje veština suočavanja sa problemom
 • Društvena podrška među vršnjacima i angažovanje škole ili zajednice
 • Stabilno porodično okruženje i
 •  Visoko samopostovanje

Kako to možemo da uradimo?

 • Važno je napomenuti da prisustvo faktora rizika ne znači automatski upotrebu alkohola/pušenja ili upotrebu supstanci, takođe i pojedinačni faktori rizika mogu značajno da se razlikuju između dece/adolescenata.

Pitanja koja sebi postavljamo

 • Kako stvoriti jače porodične veze?
 • Mentorstvo u školama, kako ga organizovati?
 • Kako razviti savete za veštine suočavanja sa probelima za roditelje i nastavnike?
 • Kako razviti podršku među učenicima i angažovanje zajednice?
 • Kako obezbediti stabilno kućno okruženje?
 • Kako razviti samopoštovanje kod dece?