Tema 2 Faktori povezani sa upotrebom duvanskih proizvoda za mlade

 • Društveno i fizičko okruženje
 • Veća je verovatnoća da će mladi koristiti duvanske proizvode ako vide ljude njihovih godina kako koriste ove proizvode.
 • Srednjoškolci češće koriste bezdimni duvan nego oni istog uzrasta koji nisu sportisti.
 • Mladi ljudi će možda verovatnije koristiti duvanske proizvode ako roditelj koristi ove proizvode.
 • Biološki i genetski faktori
 • Postoje dokazi da mladi mogu biti osetljivi na nikotin i da tinejdžeri mogu da se osećaju zavisnim od nikotina pre nego odrasli.
 • Genetski faktori mogu otežati prestanak pušenja mladim ljudima.
 • Pušenje tokom trudnoće može povećati verovatnoću da će dete u budućnosti redovno pušiti cigarete.
 • Mentalno zdravlje:
 • Postoji jaka veza između pušenja mladih i depresije, anksioznosti i stresa.Lični stavovi:
 • Kada mladi ljudi očekuju pozitivne stvari od pušenja, kao što je bolje suočavanje sa stresom ili gubitak težine, veća je verovatnoća da će pušiti.
 • Drugi uticaji koji utiču na upotrebu duvana kod mladih uključuju:
 • Niži socioekonomski status, uključujući niži prihod ili obrazovanje
  • Ne znajući kako reći „ne“ upotrebi duvanskih proizvoda.
  • Nedostatak podrške ili učešća roditelja
  • Dostupnost, dostupnost i cena duvanskih proizvoda
  • Loše ide u školi
  • Niska slika o sebi ili samopoštovanje