Tema 2 Diskusija o terminu „problematično” i ključnim kriterijumima za problematičnu upotrebu interneta

 • Internet nije materija/supstanca.
 • Problematična upotreba interneta obuhvata različita ponašanja na mreži koja mogu da se otrgnu kontroli kod malog broja ljudi:
  • Problematično igranje igrica na mreži
  • Problematična upotreba društvenih medija
  • Kompulzivna online kupovina
  • Problematično online kockanje
  • Problematična upotreba pornografije na mreži.
 • Međutim, samo kockanje je priznato kao zvanični poremećaj i SZO će uskoro priznati poremećaj kockanja. Ostala problematična ponašanja na internetu nisu prepoznati kao poremećaji jer je potrebno više istraživanja.
 • Tako da:
  • Problematična upotreba interneta je krovni termin koji se može odnositi na niz različitih ponašanja, poput prethodno pomenutih. Važno je naglasiti na koje konkretno ponašanje mislimo.
 • Funkcionalno oštećenje (tj. da stvara probleme osobi u školskom životu, društvenom životu i drugim oblicima funkcionisanja)

Ovo je funkcionalna definicija Evropskog parlamenta.

 • Kriterijumi MKB-11 (sledeći slajd) su dostupni samo za poremećaj kockanja, ali mogu biti korisni i kada se razmišlja o drugim potencijalno problematičnim načinima korišćenja Interneta.
 • Bergenska skala zavisnosti od društvenih medija (Bergen Social Media Addiction Scale BSMAS) je upitnik koji je dostupan za otkrivanje problematične upotrebe društvenih medija.