Tema 2 Diskusija o terminu “problematično” i ključnim kriterijumima za problematičnu upotrebu interneta

 • Internet nije supstanca.
 • Problematična upotreba interneta obuhvata razna onlajn ponašanja koja mogu da izmaku kontroli kod malog broja ljudi:
  • Problematično igranje igara na mreži
  • Problematična upotreba društvenih mreža
  • Kompulsivna online kupovina
  • Problematično onlajn kockanje
  • Problematična upotreba onlajn pornografije.

Međutim, samo je patološko kockanje prepoznato kao zvanični poremećaj i problematično igranje video-igara će biti prepoznato od strane SKO. Druga problematična ponašanja na internetu nisu prepoznati poremećaji jer je potrebno više istraživanja.

 • Dakle:

Problematična upotreba interneta je široki termin koji se može odnositi na mnoštvo različitih ponašanja, kao što su gore pomenuta. Važno je naglasiti na koje konkretno ponašanje mislimo.

 • Poremećaj funkcionisanja (da to osobi stvara probleme u školskom životu, društvenom životu i drugim oblicima funkcionisanja)
  funkcionalna definicija Evropskog parlamenta.
 • MKB-11  Kriterijumi (sledeći slajd) dostupni su samo za problematično igranje video-igara , ali mogu biti korisni kada razmišljate i o drugim potencijalno problematičnim režimima korišćenja Interneta.
 • Bergen Skala zavisnosti od društvenih medija (BSMAS), je upitnik dostupan za otkrivanje problematične upotrebe društvenih medija.