Tema 2 Како razgovarati o zavisnostima sa roditejima tokom roditeljskih sastanaka

  • Roditeljski sastanci uključuju mnoge važne teme, uglavnom u vezi sa akademskim uspehom dece
  • Nastavnici mogu da iskoriste ovo vreme da predstave svoje aktivnosti u prevenciji bolesti zavisnosti i da procene nivo rizika prisutan u porodicama učenika
  • Prilikom procene situacije u porodicama učenika, roditelje treba podržati da se osećaju da su u bezbednom okruženju i da se ceni njihovo mišljenje i njihova iskustva.
  • Nastavnici mogu pristupiti ovom pitanju kreiranjem letaka sa informacijama ili predstavljanjem nekih korisnih saveta za roditelje