Tema 1 Uvod- Vrste preventivnih intervencija

Preventivne intervenije se mogu klasifikovati u tri grupe:

 • Univerzalna prevencija
 • Selektivna prevencija
 • Indikovana prevencija

Univerzalna prevencija

 • Osnovne karakteristike: Univerzalne preventivne intervencije su usmerene na celu populaciju (na primer svu decu u jednoj školi, zajednici ili razredu).
 • Imaju za cilj da smanje učestalost problema u populaciji tako što:
  • Smanjuju rizik
  • Promovišu dejstvo protektivnih faktora
 • U programe univerzalne prevencije spadaju:
  • politike
  • Programi u školama
 • Univerzalni preventivni programi imaju najveći uticaj

Selektivna prevencija

 • Programi selektivne prevencije su usmereni na specifične populacione grupe, koje se smatraju visoko-rizičnim za neke zdravstvene probleme (pušenje, zloubotreba alkohola, problematična upotreba interneta)
 • Važno je adekvatno identifikovati populacione grupe u visokom riziku
 • Rizik može predstavljati nizak socijalno ekonomski status
 • Postojanje nekog od mentalnih poremećaja kod dece/ adolescenata
 • Prisustvo mentalnih poremećaja ili zloupotreba psihoaktivnih susptanci od strane
 • Neadekvatne socijalne veštine
 • Selektivne preventivne intervencije imaju ograničen efekat jer ne obuhvataju celokupnu populaciju
 • U okviru ovih intervencija, ne procenjujemo individualan rizik, već pripadnost visoko rizičnim grupama
 • Često traju duže ili su intenzivnije u poređenju sa univerzalnim preventivnim intervencijama

Indikovana prevencija

 • Usmerena na one koji već koriste duvan, ili alkohol u cilju sprečavanja razvoja poremećaja, kao što je zloupotreba alkohola
 • Programi indikovane prevencije su:
  • Veoma skupi
  • Zahtevaju resurse
  • Efikasni su (omogućavaju kreatorima da izbegnu nastanak poremećaja i njihove posledice)
 • Program biraju oni koji razvijaju program
 • Najveće dobrobiti donose programi univerzalne prevencije, pošto poremećaje ne razvijaju samo oni u visokom riziku za njihov razvoj, već često i oni koji se smatraju nisko rizičnom grupom za razvoj nekog poremećaja.