Tema 1 Uvod

Važno je razaznati šta je normalna upotreba, a šta problematično.

  • Količina vremena provedenog na digitalnom sadržaju je sve više prepoznata kao faktor koji nije odlučujući. Deca i adolescenti mogu da provode dosta vremena na digitalnim sadržajima i da i dalje budu zdravi i obrnuto.
  • Zbog toga postoji potreba za holističkim pogledom, koji bi uzeo u obzir razne aspekte života deteta i adolescenata, priznajući da živimo u sve digitalizovanijem svetu.
  • Takođe, treba podići svest o mogućim zagonetkama, kao što je sedeće ponašanje, koje nevezano za vreme provedeno pred ekranom postoji. To znači da činjenica da neka deca malo rade fizičku aktivnost najverovatnije nije uzrokovana njihovim vremenom provedenim pred ekranom, ali to je nezavisno pitanje.
  • Veoma mali broj dece i adolescenata razvija problematičnu upotrebu interneta i zato ponašanje ne treba lako patologizovati. Problematični korisnici uglavnom provode više vremena na internet aktivnostima, ali ima i mnogo zdravih korisnika koji dosta vremena provode na internetu. Kriterijumi prikazani u temi 2 su ključni.
  • Osim toga, treba uzeti u obzir i činjenicu da je korišćenje interneta raznovrsno i da uključuje mnoge aktivnosti: igranje igara, korišćenje društvenih medija i drugih onlajn aplikacija i aktivnosti (npr. traženje informacija, kupovina preko interneta, gledanje onlajn pornografije).

Zašto je fokusiranje navreme provedeno pred ekranompogrešno

U sledećem videu dr Endru Pržibilski, direktor istraživanja na Internet institutu u Oksfordu, odagnava različite mitove koji okružuju “vreme provedeno pred ekranom” dece i adolescenata i objašnjava zašto je fokusiranje na ovaj koncept pogrešno i dovelo je do neuspešne politike. On predlaže neke konkretne akcije koje roditelji mogu da preduzmu kako bi bili proaktivniji u pogledu upotrebe tehnologije svoje dece.