Tema 1 Uvod

U ovoj lekciji, nastavnici će proučavati faktore koji doprinose efikasnoj intervenciji u školama u okviru sprečavanja problematične upotrebe alkohola.

Zatim će kritički ispitati studije slučaja (efikasne i one koje toliko nisu) o prevenciji problematične upotrebe alkohola.