Tema 1 Uvod

U ovom delu ćemo ispitati kako nastavnik može da identifikuje neke rane znake i simptome zajedno sa učenicima koji izgledaju kao rani korisnici pušenja i šta nastavnik može dalje da uradi. U ovom slučaju ne mislimo na primarnu intervenciju (prevenciju) već na praksu sekundarne intervencije. Međutim, to ne isključuje praksu primarne prevencije, već je to nešto o čemu treba voditi računa paralelno.