Tema 1 Uvod

 • Postavljanje visokorizičnih studenata sve zajedno pokazalo se da povećava rizično ponašanje (Poulin and Dishion, 2001, u Evropskom nastavnom programu prevencije (EUPC), 2019); međutim, dostavljanje intervencije u opštoj populaciji škole ne stigmatizuje nijednog učenika, dok se istovremeno intervencija dostavlja svim učenicima.
 • Tri uobičajenija modela na kojima se obrazovni programi zasnivaju na preventivnoj intervenciji su:

a)Informativni deficit/racionalan model: Programi koji prate ovaj model pružaju informacije o zdravstvenim rizicima i negativnim društvenim posledicama korišćenja duvana tako da se rešavaju “deficiti znanja” uglavnom da bi se izazvala negativna osećanja kao što su strah, zabrinutost ili gađenje. 

b)Model afektivnog obrazovanja: Programi pokušavaju da utiču na uverenja, stavove, namere i norme vezane za upotrebu duvana sa fokusom na jačanje samopoštovanja i vrednosti.

c)Model otpora društvenom uticaju (Bruvold, 1993; Lantz et al., 2000): Ovaj model naglašava da je, pored individualnih faktora kao što su znanje i stavovi, socijalno okruženje kritičan faktor u korišćenju duvana. Iz toga se usredsređuje na faktore socijalnog okruženja koji mogu da utiču na upotrebu duvana, uključujući ponašanje vršnjaka i stavove, kao i na određene aspekte ekoloških, porodičnih i kulturnih konteksta. Programi su usredsređeni na izgradnju veština za odolevanje negativnim uticajima, na primer, veštinama komunikacije i donošenja odluka, obuci asertivnosti i prepoznavanju taktike oglašavanja u industriji i uticaja vršnjaka.

 • Naučni rezultati mnogih školskih programa prevencije upotrebe duvana koji se sprovode pre svega na nivou osnovne škole i/ili srednje škole, pokazali su da su obrazovni programi zasnovani na modelu otpornosti na društveni uticaj najefikasniji, u smislu pokretanja pušenja i nivoa upotrebe. 
 • U ovome portalu Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti od droga, postoje informacije o programima koji se sprovode u prevenciji upotrebe duvana, procenjenih od blagotvornih, do programa sa dokazima neefikasnosti.
 • Na primer, višekomponentni programi, sa intervencijama porodice i škola, za sprečavanje pušenja među decom i adolescentima pronađeni su u sistematskom pregledu (Thomas et.al., 2015, 27 RCTs), kako bi bili efikasniji (Ocena: Korisno) od intervencije samo za školu u:

a)smanjenje pušenja kod adolescenata koji nikada nisu pušili na osnovnoj liniji 

b)smanjenje pušenja kod adolescenata koji su bili pušači na osnovnoj liniji

Aktivnosti

Potrebno je povećati znanje, razmenu iskustava, političku volju, odgovarajuće resurse i zdrave strategije kako bi se povećali napori protiv upotrebe duvana (WHO, European Tobacco Use – Trends Report, 2019).

Preporučujemo da se malo odmorite na portalu i saznate druge korisne, ali i neefikasne programe na terenu.

Stariji učesnici uzrasta od 16 do više od 20 godina

Projekat Bez zloupotrebe droga (TNT)

Opis metodologije

 • Program je za učenike sedmog razreda i sastoji se od deset osnovnih lekcija (normativni društveni uticaj, informativni društveni uticaj i fizičke posledice) i dve lekcije o jačanju od 40-50 minuta.
 • Deset osnovnih lekcija osmišljeno je tako da se pojave tokom dve nedelje, sa mogućnošću da budu raširene tokom čak četiri nedelje uz jedini uslov da se sve lekcije nauče.
 • Nastavni program koristi najrazličitije aktivnosti za podsticanje učešća i učešća studenata.
 • Te aktivnosti uključuju igre, video zapise, uloge, velike i male grupne diskusije, korišćenje radnih listova studenata, domaće zadatke, pisanje pisama o aktivizmu i projekat snimanja video zapisa.
 • Lekcije o jačanju su osmišljene tako da se uče godinu dana posle osnovnih lekcija. Preporuka je da se lekcije o jačanju isporuče u dvodnevnom nizu, mada bi se mogle naučiti jednu lekciju nedeljno. Oni rezimiraju naučeni materijal i diskutuju o tome kako bi se ovaj materijal mogao koristiti u svakodnevnom životu.
 • Za realizaciju obuke postoji priručnik koji pruža uputstva "korak po korak" za dovršavanje časova, zajedno sa uvodnim materijalom. Druge komponente nastavnog plana i programa uključuju dva video zapisa (jedan o asertivnom odbijanju i drugi o borbi protiv društvenih slika specifičnih za upotrebu duvana), studentsku radnu svesku i opcioni komplet koji uključuje postere i druge poučne materijale. Preporučuje se obuka nastavnika pre implementacije programa, koju sprovodi sertifikovani trener.

Da bi se obezbedila efikasnost programa, potrebno je učiti program, sledeći dole navedeni:

 • Završetak svih 10 osnovnih lekcija i 2 sesije za jačanje, u preporučenim vremenskim okvirima.
 • Implementacija časova tokom perioda od 40–50 minuta.
 • Korišćenje programnih materijala.
 • Posvećeni, entuzijastični, obučeni nastavnici.

Ishodi ocenjivanja programa:

Prikazano je da je ovaj program uspeo u: 

 • Dobijanje značajnih efekata na započinjanje i nedeljnu upotrebu duvana i cigareta bez dima. 
 • Smanjenje započinjenja pišenja cigareta za otprilike 26 odsto u odnosu na kontrolnu grupu, kada su jednogodišnji i dvogodišnji propratni ishodi u proseku bili zajedno. 
 • Smanjenje započinjenja upotrebe duvana bez dima za otprilike 30 odsto.
 • Smanjenje nedeljnog ili češćeg pušenja cigareta za otprilike 60 odsto.
 • Eliminisanje nedeljne ili češće upotrebe duvana bez dima.
 • Za više detalja o proceni kliknite na dugme here.