Tema 1 Uvod

Konzumacija alkohola je deo evropske kulture, kao i razgovori roditelja i dece o rizicima koje ima. Alkohol različito utiče na ljude u različitim fazama života – za decu i adolescente, alkohol može da ometa normalan razvoj mozga. Različiti efekti alkohola i promena uloge roditelja u životima njihove dece dok sazrevaju i traže veću nezavisnost mogu učiniti razgovor o alkoholu izazovom. Roditelji mogu imati problema sa postavljanjem konkretnih porodičnih pravila za upotrebu alkohola. I možda će im biti teško da komuniciraju sa decom i adolescentima o pitanjima vezanim za alkohol.

Istraživanja pokazuju, međutim, da tinejdžeri i mladi odrasli veruju da njihovi roditelji treba da imaju reč o tome da li piju alkohol. Roditeljski stil je bio važan – tinejdžeri odgajani uz kombinaciju ohrabrenja, topline i odgovarajuće discipline će verovatnije poštovati granice svojih roditelja. Razumevanje uticaja roditelja na decu u vezi sa alkoholom, može pomoći roditeljima da imaju veći uticaj nego što bi mogli da misle na detetovu upotrebu alkohola. Roditelji mogu da igraju važnu ulogu u pomaganju svojoj deci da razviju zdrav stav prema opijanju dok minimiziraju rizik.