Tema 1 Uvod

 • Prevencija bolesti zavisnosti u školama zasniva se na radu na razvoju različitih tehnika upravljanja stresom kod dece/adolescenata.
 • Podrazumeva izgradnja veština, koja uključuje upravljanje besom, rešavanje sukoba i izgradnju samopoštovanja
 • Nastavnici i škole mogu da se fokusiraju na podršku roditeljima i promovisanje zaštitnih faktora za prevenciju zavisnosti, umesto samo na smanjenje faktora rizika
 • Nastavnici mogu podsticati porodičnu bliskost i podršku
 • Ponekad nastavnici mogu smatrati da roditelji nerado sarađuju sa školama, a da nekim roditeljima ovo možda nije prijatno
 • Uspešni programi koriste koordinatora iz zajednice, kao što su aktivni članovi zajednice, neka osoba dobro poznata i kome roditelji veruju
 • Takođe, ako se roditelji ne osećaju prijatno na sastancim ili edukacijama u školi, oni se mogu održavati na neutralnom mestu, kao što su centri u zajednici, ponekad crkve, džamije ili bilo koje druge neškolske lokacije
  • U ovim slučajevima od velike je važnosti objasniti roditeljima da ne samo da se razmišljaju šta može da se uradi, već da se ceni i njihovo mišljenje i iskustvo i da mogu pomoći u kreiranju i sprovođenju preventivnih programa.
 • Škole mogu pomoći da se roditelji podstaknu u povećaju efikasnosti preventivnih napora kod kuće
 • Pokazalo se da je učešće roditelja veće ukoliko su preventivni programi uključeni u okviru šire zajednice ili školskih programa kao što je obuka za posao
 • Kada su uključeni u školske aktivnosti, roditelji mogu biti podrška i mogu biti duže entuzijastični