Tema 1 Uvod

 • Kao nastavniku važno je prepoznati da svi uspešni preventivni programi počinju od roditelja.
 • Nastavnici se mogu posmatrati kao drugi roditelji deci/adolescentima, oni su odgovorni za njihovo obrazovanje, ali i često služe kao uzori.
 • Deca/adolescenti su u današnjem svetu okruženi izazovima u svom akademskom okruženju, društvenom okruženju, a često i u svojim porodicama.
 • Nastavnici i roditelji mogu i treba da rade zajedno na stvaranju okruženja u kojem će se većina iskušenja izbeći, a deca/adolescenti naučeni i spremni da adekvatno reaguju na iskušenja koja se pojave.
 • Roditelji treba da znaju i razumeju znake i simptome pušenja, upotrebe/zloupotrebe alkohola i posebno problematične upotrebe interneta.
 • Roditelje treba savetovati o pristupu kako da razgovaraju o odgovornom konzumiranju alkohola i kako da razumeju kada redovno korišćenje interneta, koje je neizbežno u životu 21. veka, može da preraste u problematičnu upotrebu, šta da urade da to izbegnu, i najvažnije kako da integrišu ove napore sa svojim svakodnevnim životom.
 • Nastavnici mogu da realizuju programe edukacije roditeljima u okviru roditeljskih sastanaka ili da organizuju radionice, seminare i diskusije.
 • Kada roditelji i nastavnici razviju komunikaciju, nastavnici mogu davatei savete kroz redovnu komunikaciju.
 • Roditelji treba da budu svesni da njihovi postupci deci šalju jače poruke od njihovih reči.
 • Roditelji treba da dobiju praktične savete i detaljan opis koraka kako da pristupe tom pitanju sa svojom decom
 • Ako su ove aktivnosti koordinirane i istovremeno sa decom rade i nastavnici, efekti se mogu maksimizirati
 • Na ovaj način roditelji mogu da se informišu o tome koji su saveti deci davani i šta je deci prezentovano, kako bi roditelji pomoću ovih informacija prišli svojoj deci