Tema 1 Uvod

  • Za efikasnu komunikaciju sa nastavnicima, roditelji treba da budu informisani o aktivnostima koje se sprovode u školi, a što je najvažnije u prevenciji bolesti zavisnosti.
  • Na primer, neke škole razvijaju projekte fokusirane na „nultu toleranciju“ pušenja i uvođenje škola bez duvana ili školskih časova bez duvana.