Tema 1 Uvod

  • Komunikacija između roditelja i nastavnika može biti izazovna.
  • Roditelji i nastavnici moraju razumeti da su njihove uloge u razvoju deteta međusobno zavisne.
  • Adekvatna komunikacija između roditelja i nastavnika može unaprediti razvoj deteta/adolescenata.