Tema 1 Uvod

  • Studije su pokazale da je podrška koju dete/adolescent dobija od roditelja ili staratelja i njihovo učešće u životu deteta važni za prevenciju zloupotrebe supstanci kod dece/adolescenata.
  • Prevencija zavisnosti počinje od roditelja u porodičnom okruženju, stavovi roditelja i porodično okruženje utiču i formiraju socijalno, emocionalno funkcionisanje deteta i prihvatanje zdravog ponašanja.
  • Nastavnici i roditelji mogu i treba da rade zajedno kako bi sprečili maloletnička opijanja/zloupotrebu alkohola, pušenje i problematičnu upotrebu interneta među decom/adolescentima.
  • Pokazalo se da je verovatnoća upotrebe droga 50 odsto manja kod dece/adolescenata koji ranije i češće dobijaju informacije o opasnostima upotrebe supstanci od roditelja.