Tema 1 Uvod

Jasne granice su neophodne za zdrave odnose i za sopstvenu bezbednost i dobrobit. Postavljanje granica u vezi sa zavisnostima kako bi deca i adolescenti mogli da izbegnu zavisnička ponašanja je ključno.

Da bi se uspostavile, održale i pregovaralo o zdravim i održivim granicama sa decom i adolescentima, ne samo u pogledu zavisnosti, već uopšte, potrebne su komunikacijske veštine.

Kreiranje granica sa svojim tinejdžerima

Kreiranje granica sa svojim tinejdžerima